E-dergi
e-dergi
Proje

İstinye ParkKasım - Aralık 2007 / Sayı: 11

İstanbul’un yeni alışveriş merkezi İstinye Park’ın cam cepheleri, Rotunda çatı ışıklıkları ve cephe vitrinleri Metal Yapı tarafından projelendirildi.

Metal Yapı, İstinye Park Alışveriş Merkezi’nin cam cephelerinin, Rotunda çatı ışıklıklarının (yelpaze şeklindeki ışıklıklar), cephe vitrinlerinin, Life Style Restoran ve sinema kubbe ışıklığının projelendirme, imalat ve montajlarını gerçekleştirdi.Binanın çatı ve cephelerinde ışık-gölge açısından uygun ve yalıtım değeri 1.4 W/m2K olan camlar kullanılmış. Bu nedenle İstinye Park Alışveriş Merkezi İstanbul’daki diğer alışveriş merkezlerine oranla oldukça ferah ve aydınlık bir yapıya sahip. Çatıdaki mekik şeklindeki ışıklıklarda camların çoğu birbirinden farklı boyutta. 1000’in üzerinde değişik tipte ve ebatta cam mevcut. Her biri farklı camdan oluşan 12 mekikten ibaret ışıklıklar, kesitte yay formunda ve ortadan uçlara doğru gittikçe daralarak birbirinden farklı yapıda projelendirilmiş.

İstinye Park konsept projesinde, gerek Rotunda ışıklıkları ve Rotunda cephelerindeki eğimlerden dolayı çok çeşitli cam tipleri mevcut. Binanın cephe imalat ve konsept projesi 6000 saat sürmüş. Işıklık ve cepheleri için 4300 adet cam yapılmış. Bu camlarda 1400 adet değişik cam ölçüsü çıkarılmış. Binanın cephe projelendirmesinde 1820 adet A3 pafta çizilmiş. İstinye Park, bu yönden Metal Yapı’nın bugüne kadar yaptığı 800 proje içerisinde en fazla pafta çizilen projelerden birisi olma özelliğine de sahip. Işıklıklar fabrika ortamında camlanarak  ortalama 8 metrekarelik paneller halinde şantiyeye nakledilip, kule vinç yardımıyla çatıdaki yerlerine monte edilmiş.Dış cephede bulunan, L şeklinde 11 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğindeki cam vitrinlerin (Show Case) kesintisiz transparanlığını sağlamak oldukça zor olduğundan Metal Yapı bir çözüm önerisi getirmiş: Yataylarda her 2 metrede bir ince cam kirişler var. Bu cam kirişler düşeyde halatlarla yukarıdan askıya alınmış. Yatayda cam kirişler ve düşeyde çelik halatlar ile oluşturulan sistemin statik hesapları yapılmış, sonrasında sisteme 2 metreye 4 metre lamine vitrin camları altı noktadan delinerek bağlanmış. Bu çözümle, yataydaki cam kirişler ve düşeydeki halatlar geri planda kalmış. Böylelikle vitrin camlarının nasıl durdukları anlaşılmıyor.

Vitrinlerde, sistem bütünlüğünü bozmayan ve dıştan algılanmayan kapılar da mevcut. Kapılar, bir otomobilin geçebileceği şekilde 2x4 metre boyutlarında tasarlanmış. Özel tasarımla projelendirilen kapıların üstünde, altında ve duvar tarafında birer paslanmaz ince çelik profil kullanılmış. Cam kapının Show Case ile birleştiği diğer köşesi herhangi bir profil kullanılmadan cam cama birleştirilmiş. Show Case cephe camları projelendirilirken şeffaflığın ön plana çıkarılması amaçlanmış ve kullanılan taşıyıcıların boyutları TS 498’e uygun olarak rüzgar yüküne ve ölü yüklere göre belirlenmiş. Sonlu elemanlar yöntemi ile sistemin tamamı modellenerek, cam taşıyıcı elemanlarda ve bunları birleştiren paslanmaz çelik levhalarda oluşan gerilmeler irdelenmiş. Bu analiz sonucunda cam kombinasyonun ve paslanmaz levha kalınlığının uygunluğu saptanmış.
Metal Yapı, İstinye Park projesinde alüminyum taşıyıcı konstrüksiyon, alüminyum kompozit levha ve kompozit ahşap levhalar kullanmış. Show Case vitrin taşıyıcılarında özel tasarımlı paslanmaz çelik elemanlar tercih edilmiş. Rotunda cephelerinde ve ışıklıklarında ise ışık yansıtması yüzde 29; ışık geçirgenliği yüzde 37 olan yüksek performanslı şeffafa yakın ısı yalıtımlı camlar kullanılmış. Rotunda cephelerinde ise Metal Yapı Fasad 50 Kapaklı Cephe Sistemi bulunuyor. Burada düşeyde herhangi bir alüminyum profil kullanılmadan, yatayda kullanılan alüminyum profiller (tranzomlar) düşeydeki yapısal  çelik elemanlara özel ankrajlarla bağlanarak taşıtılmış. Yatayda alüminyum profillerle geçilen bu sisteme camlar yan yana getirilerek monte edilip düşey ek yerlerine silikon çekilerek sızdırmazlıkları sağlanmış. Herhangi bir düşey profil koyulmadığı için de bina cephesinde yatay etki güçlendirilmiş. Düşeydeki çelik profiller aynı zamanda binanın ana strüktürünü taşıdığından sadece yatay alüminyum profil kullanılarak daha ekonomik ve estetik bir tasarım meydana getirilmiş.

Geri