E-dergi
e-dergi
Proje

Doğan Medya CenterTemmuz - Ağustos 2008 / Sayı: 15

Doğan Medya Center’ın dış cephesi, eloksallı levhalardan oluşmuş küplerin, cam ana kütleye saplanması prensibi ile kurulmuş. Sistemi, yine eloksal kaplamalı güneş kırıcılar ve çelik gergi halatlarından oluşan korkuluk sistemi tamamlıyor.Alüminyum doğrama ve giydirme cephe işleri ERA Yapı taahhüdü altında yapılan Doğan Medya Center (DMC), Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlandı ve Ortadoğu Otomotiv kontrol ve idaresinde Ankara’da inşa edildi. DMC binası iki ana atriuma sahip ve üç bodrum, zemin kat, 6 normal kat ve bir çatı katından oluşuyor. Bina dış cephesi, eloksallı levhalardan oluşmuş küplerin, cam ana kütleye saplanması prensibi ile kurulmuş. Sistemi, yine eloksal kaplamalı güneş kırıcılar ve çelik gergi halatlarından oluşan korkuluk sistemi tamamlıyor. Cephe sistemleri prensip olarak semi-strüktürel sistem olup, yatayda silikon, düşeyde kapak profilleri uygulanarak kurulmuş. Cephe profilleri natural satine eloksallı, çelik konstrüksiyonları ral 9006 renginde poliüretan boyalı, cephe kaplama levhaları ve güneş kırıcı profilleri de dört farklı renk eloksal kaplamalı olarak üretilip monte edilmiş. Korkuluklar ise 6 mm parlak çelik geri halatlarının ral 9006 boyalı çelik karkas sistemleri içerisine gerilmesi ile teşkil edilmiş.

Ofis cepheleri
Ofis cephe sistemi, 2000 mm cam aks aralıkları sağlanarak alümil satine natural eloksal profiller kullanılarak oluşturulmuş. Sistem yükü sistem çözümüne göre, mevcut betonarmeden alınan röleve ve yapılan statik hesaplamalar neticesinde, kimi yerde kiriş alınlarına 2000 mm’lik yatay, 4150 mm’lik düşey aks aralıklarıyla; kimi yerlerde de döşemeden döşemeye yine 2000 mm’lik yatay aks aralıklarıyla yerleştirilen çelik ankrajlar vasıtasıyla bina betonarme strüktürüne transfer edilmiş.

Bina b.a sistemine ait iskele ve kalıpların sökülmesi ve kurulmaya başlanan çalışma iskelesi yardımıyla, daha önceden temin edilen çelik ankrajlar, paslanmaz çelik dübeller vasıtasıyla bina betonarme konstrüksiyonuna bağlanmaya başlanmış. İskele üzerinde kiriş alınlarındaki ankrajların montajına devam edilirken, bir yandan da kat içinde, taşıyıcı sistem gereği kaset halinde dökülmüş döşeme betonuna, yardımcı u saç bükümlerin çelik dübellerle monte edilmesini takiben, tavan ankrajlarının kaynaklı bağlantıları yapılmış. Çelik ankraj montajının alınan röleve doğrultusunda oluşturulan aks sistemine uygun olarak montajı devam ederken, atölyede imalatı tamamlanarak şantiyeye sevk edilen yatay ve düşey profillerin sahada modüller halinde toplanmasına başlanılmış. Ankraj montajının tamamlandığı akstan, oluşturulan ayrı bir ekiple modüller arasında olması gereken genleşme derzleri de göz önüne alınarak ilk sistem montajına başlanmış. Cephe modüllerinin montajı tamamlandıkça, daha önce temin edilen 12 mm kalınlığındaki betopanlar, cephe alt bitişlerine köşebentler yardımıyla sisteme bağlanmış. Bu işlemi takiben de ısı yalıtım amaçlı taşyünü plaka montajı ve en son galvaniz sac büküm kaplamalar cephe detay profillerine alt ve üst bitişlerde, kimi yerlerde de yan bitişlerde vidalamak suretiyle monte edilmiş. Detay gereği betopan montajının olmadığı bölgelerde ise (spanderal cam bölgelerinde boyalı cam arkalarında galvanizli, şeffaf cam arkalarında ral 9006 boyalı olmak üzere) dışarıdan da sac levha konulmak suretiyle ısı yalıtımı sağlanmış. Sistem, yalıtımı içeriden birleşim noktalarının butil mastik ile tamamen kapatılması, dışarıdan ise epdm su yalıtım membranının yerleştirilerek sabitlenmesi ile tamamlanmış.Cephe ve mahallere göre sistem montajının ve gerekli yalıtımlarının tamamlanmasından sonra Kutaş cam firması tarafından üretilen ve cephedeki yerleşimlerine göre levha arkasında kalan bölgelerde 8 mm temperli düz cam + 16 mm hava boşluğu + (6+6 mm) lamine düz camdan meydana gelen vizyon cam ile 8 mm temperli ral 9006 emaye boyalı srandrel cam, güneş kırıcıların arkasında kalan bölgelerde ikinci yüzünde ral 9006 dot frit uygulaması yapılmış 8 mm temperli düz cam + 20 mm hava boşluğu + (6+6mm) lamine düz camdan meydana gelen vizyon cam ile yine ikinci yüzünde ral 9006 dot frit uygulaması yapılmış 8 mm temperli düz cam + 20 mm hava boşluğu + 6 mm temperli düz camdan meydana gelen srandrel cam montajlarına başlanmış. Camlar proje için özel üretilmiş olan klipsler ile tutturulmak suretiyle düşeyde kapak, yatayda ise cephenin b.a sistem ile birleştiği noktalarda alüminyum baskı profili ve natural eloksallı kapaklarla, cam cama birleşimlerde ise strüktrel silikonlarla sabitlenmiş ve yalıtılmış. Bütün bunlara ek olarak köşe camlarında içeriden sistemin konsol çalışması nedeniyle 100x100x3 mm kesitli ral 9006 boyalı çelik kutu profil montajı yapılmış ve sistem rijitleştirilmiş. Bu bölgedeki ısıcamlar ise kombinasyonun dışta kalan 8 mm’lik ilk camı diğerlerinden uzun yapılmak suretiyle topal cam halinde üretilmiş, montajı öncesinde ise çelik yüzeyine gelecek kısımlar içeriden siyah silikon ile sıvanarak içerisinin görünmesi engellenmiş. Köşe birleşimine çekilen strüktrel silikon ile de montajları tamamlanmış.

Atriyum Cepheleri
Atriyum cepheleri de yatayda 200 mm cam aks aralıkları sağlanarak alümil satine natural eloksal profiller kullanılarak kurulmuş. Ancak ofis cephelerinden farklı olarak sistem b.a döşemeye bağlanan çelik ankrajlar yardımıyla kurulmamış; kolonlar üzerine yerleştirilen ve ağır yük dübelleri ile tespit edilen çelik ankraj sistemi tarafından taşınan ağır çelik konstrüksiyona asılmak suretiyle çözülmüş. Tüm aks aralıklarının eşit olarak alındığı atriyum cephe sistemleri, güneydoğu köşe giriş atriyumu ile yemekhane bölgesi ve yemekhane atriyumunda çelik makas sistemine, Vip Lounge bölgesinde ise çelik kutular ile kurulmuş kolon-kiriş sistemine taşıtılmak suretiyle kurulmuş. Ayrı bir bölüm olarak ele alınan çelik makas sistemlerinin tamamlanmasını takiben alüminyum profiller özel çelik ankrajlarla söz konusu makas sistemlerine asılmaya başlanmış. Sistem gereği, aşağıdan yukarıya doğru örülerek kurulan cephenin yan alt ve üst bitişleri de ofis cepheleri gibi içeriden galvaniz sac, arada taşyünü plaka ve dışarıdan su yalıtımı amaçlı epdm membran ile bohçalanmak suretiyle yalıtılmış.

Sistem statik bir gereklilik olarak köşelerde 100x100x3’lük ral 9006 boyalı çelik kutu profiller ile desteklenmiş. Bu bölgelerdeki ısıcamlar da ofis bölgelerindeki gibi kombinasyonunun dışta kalan 8 mm’lik ilk camı diğerlerinden uzun yapılmak suretiyle topal cam halinde üretilmiş, montajı öncesindeyse çelik yüzeyine gelecek kısımlar içeriden siyah silikon ile sıvanarak içerisinin görünmesi engellenmiş. Köşe birleşimlerine çekilen strüktrel silikon ile de montajları tamamlanmış. Sistem montajının ve detayına uygun olarak yalıtımlarının tamamlanmasından sonra yine Kutaş cam firması tarafından üretilen, ikinci yüzünde ral 9006 dot frit uygulaması yapılmış 8 mm temperli düz cam + 20 mm hava boşluğu + (6+6mm) lamine düz camdan meydana gelen vizyon ısıcam kombinasyonu montajlarına başlanmış. Ofis bölgesi cephelerinde uygulanan vizyon ve spanderal aks ölçüleri bu bölgelerde de uygulanmasına karşın, atriyum cephesindeki spanderal cam özelliği, vizyon camları ile aynı tutulmuş ve tek tip cam kombinasyonu uygulanmış. İki kat yüksekliğindeki Vip Lounge bölgesi alüminyum cephe profilleri kutu profiller ile teşkil edilen çelik kolon-kiriş makas sistemine özel ankraj ve dübeller yardımıyla diğer cephelerde uygulanan aks ve kot ölçülerine sadık kalınarak asılmış ve montajının tamamlanmasını takiben de cam montajına geçilmiş. İkinci yüzünde ral 9006 dot frit uygulması yapılmış 8 mm temperli düz cam + 20 mm hava boşluğu + (6+6mm) lamine düz camdan meydana gelen vizyon ısıcam kombinasyonu ise ofis cephe camlarında olduğu gibi mobil vinç yardımıyla terasa çıkartılmış ve orada kurulan yine özel seyyar vinç sistemi ile yükseltilmek suretiyle monte edilebilmiş.Alüminyum Levhalar

Proje müellifi Tabanlıoğlu Mimarlığın talebi doğrultusunda cephelere göre eloksal renk ve performasyon özelliklerinin belirlendiği 3 mm kalınlığındaki alüminyum levhalar, yatayda 2 metrelik akslarla monte edilmişler. Tüm beton yüzeylerin taşyünü ısı yalıtım plakasıyla tamamen kaplanıp, üzerlerine de siyah buhar geçirgen su yalıtım malzemesinin örtülmesiyle sistem, levha montajı öncesi yalıtılmış. Levhalar, çelik konstrüksiyonlar üzerine montaj vidaları yardımıyla aralarında düşeyde 15, yatayda ise 10 mm derz kalacak şekilde monte edilmişler.

Cephe Kutuları
Mimari projede ölçü ve kodları belirlenen cephe kutularını oluşturacak olan alüminyum levha panellere ait imalat resimleri, mimari grubun vermiş olduğu perforasyon düzenlerine uygun olarak hazırlanmış ve üretime aktarılmış. Üretim süreci kesim, perforasyon, büküm ve eloksal yüzey işlemleri olarak dört ana kalem olarak yürütülmüş. Dört farklı eloksal renginin cephelerde belirlenen yerlerine göre uygulandığı levhalar, yine cephedeki yerlerine göre ölçülendirilerek imalatı ve sevki ile şantiyede montaja hazır hale getirilmiş. Şantiyeye sevk edilen plaka levhalar kendi renklerine uygun, sistem için özel olarak tasarlanıp çektirilen alüminyum profiller ile alt ve üst bükümlerinden cephe çelik konstrüksiyonlarına kurulu cephe iskelelerinden faydalanılarak, dışarıdan vidalar yardımıyla tutturulmuş. Dış kutunun oluşturulmasından sonra teras içlerinden iç yan ve tavan kaplama montajları da yapılarak sistem montajı tamamlanmış. Burada monte edilen iç levhalar dışarıdakilerden farklı olarak perfore edilmişler. Dışarıdaki farklı ölçülerdeki perforasyon boşlukları, içeride standart ölçüde, 80 mm’lik çaplarda açılmış.

Kiriş Alın Kaplamaları ve Konsol Alt Kaplamaları
Kiriş alınları ve konsol altlarında yer alan alüminyum levhaların montaj şekilleri de cephe kutularındakilerle aynı. Kiriş alınlarında standart perforeli olarak uygulanan levhalar üst dönüşlerde, yani kat teraslarındaki parapetlerde düz levhadan üretilip monte edilmiş. Bu bölgedeki derzler de saçak sisteminde uygulandığı gibi silikonlanarak kapatılmış.

VİP Teras Duvar Kaplaması
VİP teras batı cephesinde yer alan sağır yüzey için daha önceden oluşturulan çelik konstrüksiyonun iç yüzü alçıpan duvarla, dış yüzü ise taşyünü ve buhar geçirgen yalıtım malzemeleri ile yalıtıldıktan sonra düz, eloksallı alüminyum levhalar ile kaplanmış. Levhalar, vidalar yardımıyla yatay-düşey derzler oluşturmak suretiyle sisteme bağlanmış.Teras Alın Kaplamaları

Teras alın kaplamlarının diğer kaplamalardan farkı, özel bir çelik konstrüksiyona gerek duyulmadan sistem gereği cam cephenin devamı şeklinde düşünülerek montajının yapılmış olması. Cam cephe spanderal bölge mantığı ile oluşturulan yüzey, içeriden galvanizli sac levha ile kaplanmış, araya taşyünü plaka konularak dışarıdan da düz alüminyum levha büküm ile kapatılmış. Montaj şekli de diğer levhalardan farklı olarak derzsiz, altta cephe profilinin altında kalacak şekilde; üstte ise teras harpuşta levhasının altında kalacak biçimde tamamlanmış.

Teras Harpuşta Kaplamaları
Teras harpuştaları, iki ayrı levhanın birlikte kullanılması prensibi ile oluşturulmuş. Bu levhalar, teras alın levhası üzerine oturtulan ve düşey olarak yerleştirilen, standart perforeli alüminyum levhalar ile yatay olarak yerleştirilen düz alüminyum levhalar. Daha önce 40x30 çelik kutu profiller ile karkas sistemi kurulan harpuşta alın levhaları b.a yüzey ile konstrüksiyon arasına, taşyünü ve buhar geçirgen yalıtım malzemelerinin serilmesi sonrasında, aralarında 15 mm derz bırakılarak monte edilmişler. Standart olarak 8 cm’lik boşluklar bırakılarak imal edilen perforeli levhalar tüm binayı çepeçevre saracak şekilde örülerek tamamlanmış. Harpuşta üst levhaları da harpuşta alın levhaları gibi daha önceden hazırlanmış olan çelik konstrüksiyonlar üzerine, ek yerlerinin altında yer alan şerit halindeki galvaniz levhalara silikonlarla yapıştırılmak suretiyle hem yalıtılmış hem de monte edilmiş. Perforesiz, düz olarak üretilen levhalar, yan yana derz bırakılmamak şartıyla yerleştirilmiş ve düşeyden gelen alın levhası ile birleşimm hattı silikonlanarak yine su yalıtımı sağlanmış.

Teras Kule Kaplamaları
Teras kule kaplamasında, üç farklı tipte levha bir arada kullanılmış. Bu düz, standart perforeli ve standart dışı perforelinin bir arada kullanıldığı kaplama sistemi, yine daha önce 50x100 ve 40x30 çelik kutu profillerle kurulmuş olan çelik karkas sistemi üzerine, b.a yüzeyin taşyünü ve buhar geçirgen yalıtım malzemeleri ile yalıtılmasını takiben monte edilmek suretiyle tamamlanmış.

Dış iskele yardımıyla montajı yapılan batı ve kuzey cephe levhaları, mimari grubun verdiği düzen doğrultusunda standart dışı olarak farklı ebatlarda boşlukların oluşturulduğu plakalar halinde üretilmişler. Yatay ve düşey derzler bırakılarak vidalanmak suretiyle montajları tamamlanmış.

Terasa kurulan iskeleler yardımıyla montajı yapılan doğu ve güney levhaları ise düz ve standart boşluklu perfore levhaların yan yana kullanılması mantığı ile üretilmişler. Diğer levhalar gibi bunların arasında da yatay ve düşeyde derzler bırakılmış. Kule cephelerinde yer alan mekanik pencere boşlukları içeriden Era Yapı tarafından hazırlanan alüminyum louvre profilleri ile oluşturulan menfez doğramaları ile kapatılmış. Sadece doğu cephesinde yer alan menfez doğraması dışarıdan görülür olarak tasarlanıp, dış levha kaplamalarınım sahip oldukları eloksal renginde hazırlanarak monte edilmiş.

Geri