E-dergi
e-dergi
Röportaj

Çuhadaroğlu Genel Müdürü Kenan Aracı: "Çuhadaroğlu, Üretim Teknolojilerine ve Ar-Ge Yatırımlarına Öncelik Veriyor"
Eylül-Ekim 2013 / Sayı 46

Çuhadaroğlu'nun, yurtiçi-yurtdışı pazarlarda yoğun rekabet ortamı yaşanacağını öngörerek üretim teknolojilerine ve Ar-Ge yatırımlarına öncelik verdiğini söyleyen Çuhadaroğlu Genel Müdürü Kenan Aracı, "Rekabette ön kabul olan 'verimlilik' doğrultusunda yaptığımız yatırımlarla üretim teknolojimizi ve buna bağlı olarak maliyetlerimizi düşünerek, bu zorlu sürece ayak uydurmaya odaklandık" diyor...

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri ve bunun inşaat ve alüminyum sektörlerine yansımalarını değerlendiren Çuhadaroğlu Alüminyum Genel Müdürü Kenan Aracı, işletmelerin üretim teknolojilerine yatırım yapmak yoluyla daha rekabetçi olmaları gerektiğini söylüyor. 

“Küresel kriz, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından ucuz finansman kaynağı sağlayan bir mekanizmaya dönüşmüştü. Şimdi ise o mekanizma çarkları tersine dönmeye başlıyor.” diyen Aracı, “Bu süreçte, Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişme yolundaki ekonomiler sağlıklı görünmüyor. Bu nedenle bu süreçte bu tür haberleri dinlemeli, gerektiğinde önlemlerimizi almalı ama asıl işimize odaklanmalıyız. Bizim gibi işletmeler, bu gelişmeler ışığında üretim teknolojilerine yatırım yapmak yoluyla daha rekabetçi olmalı, daha fazla sahaya ve topa girmeliler. Geçmiş yıllarda yaşanan hızlı büyümeler olmayacağı realitesiyle pazarlamada farklılaşmalılar. Kısaca pazarlamadan üretime kadar her aşamada, her proseste inovasyona önem verecek işletmeler ve yönetimler bu zorlu virajı daha rahat geçecekler.” şeklinde konuşuyor.

Özellikle Avrupa merkezli yaşanan, dünya ve Türkiye para ve maliye politikalarına ilişkin belirsizliklerin, dünyadaki özellikle gelişmekte olan ülkelere yansımalarının menfi yönde olduğunu ve hedeflenen büyüme beklentisinin altında bir büyümeyle 2013 yılına girildiğini belirten Kenan Aracı, şöyle devam ediyor: “Bazı sektörlerimizin büyüme performansı ortalama büyümenin üzerinde, bazıları ise altında kaldı. Hatta küçülmeler yaşandı.  Alüminyum, ağırlıklı olarak inşaat sektörü olmak üzere alüminyum metalinin kullanıldığı; makine, otomotiv, taşımacılık, reklam, beyaz eşya, mobilya gibi geniş bir ürün yelpazesi içerisinde kullanım imkanı bulabilen ve bu sektörlere girdi sağlayan bir malzeme. Ama bu sektörler içerisinde önceliğimiz, inşaat sektörü ve ürünlerimizin yüzde 70’i bu sektöre girdi sağlıyor. Yılın ilk yarısında ekonomimiz yüzde 3 civarında büyüme gösterirken, inşaat sektöründe bu oran yüzde 6 mertebesinde gerçekleşti. Maalesef, bu büyümenin itici gücü yüzde 80 genişlemeyle başta altyapı projeleri odaklı olmak üzere kamu yatırımları oldu. Daha çok bizim müşteri kitlemiz olan yatırımlar, yüzde 14 civarında daralma gösterdi ve bu trendin 2013 yılı sonuna kadar, belediye seçimlerinin de yaklaştığını düşünürsek, ağırlıklı olarak kamu yatırımları çerçevesinde olacağını düşünüyorum.”
“Çuhadaroğlu olarak, yurtiçinde yaşanması muhtemel bu süreci öngörerek başta Türki cumhuriyetler ve İngiltere, Fransa gibi AB ülkeleri olmak üzere ihracat faaliyetlerimizi hızlandırma gayretinde olduk. Büyüme oranlarının en azından dünyadaki belirsizlik sürecine paralel olarak düşük seyredeceği ve buna paralel yurtiçi-yurtdışı pazarlarda yoğun rekabet ortamı yaşanacağını öngördük. Bu doğrultuda üretim teknolojimize ve sürekli olarak hız kesmeden devam ettirdiğimiz Ar-Ge yatırımlarımıza öncelik verdik. Rekabette ön kabul olan verimlilik doğrultusunda yaptığımız yatırımlarla üretim teknolojimizi ve buna bağlı maliyetlerimizi düşünerek, bu zorlu sürece ayak uydurmaya odaklandık.”

Çuhadaroğlu, 2013’te Yüzde 15 Büyüme Hedefliyor
Çuhadaroğlu’nun 2012 yılını 2011 yılına göre yüzde 12 büyümeyle kapattığını hatırlatan Aracı, “2013 yılının ilk yarısında ise geçen yılın ilk altı ayına göre, öncelikle yılın ilk iki çeyreğinde alınan projelerin üretimlerinin ve sevkiyatlarının gerçekleştirilmesine paralel yüzde 30 bir büyüme performansı gösterdik. Ancak göstergeler, 2013 yılının ikinci yarısının 2012 yılının yüksek üretim miktarlarının altında kalacağı yönünde. Yılın ikinci yarısında 2012 yılına göre yakaladığımız yüksek büyüme hızının düşeceğini ve yılı yüzde 17 civarında bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyorum. Zaten yılın ikinci yarısındaki ön görülerimiz çerçevesinde, 2013 yılı sonunda yüzde 15 seviyelerinde bir büyüme hedefliyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

 

Alüminyum Kullanım Oranı Artacak
Özellikle son 10 yılda daha özellikli, daha yüksek binaların yaygınlaşmasına paralel alüminyum kullanımının da arttığını ve bu artışın devam edeceğini ifade eden Aracı, şunları söylüyor: “Alüminyum, korozyon dayanımı yüksek, hafif, ömrü uzun, dış etkenlere ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, bakım maliyeti olmayan, yüzey renklendirmesi yapılabilen ve kesme, delme gibi işlemlerin çok kolay yapılabildiği bir metal. Özellikle, ısı kaybını azaltacak yardımcı malzemelerle birlikte kullanılması sayesinde yoğuşma problemlerinin giderilmesi sağlanmış ve son yıllarda ofis ve geniş açıklıklı cephelerin dışında, konutlarda da kullanımı ahşap ve PVC’ye alternatif olarak yaygınlaşmıştır. Önümüzdeki süreçte, kaliteden ödün vermeden ürün ve sistemlerini geliştiren, yenileyen firmalar pazarda olduğu müddetçe, alüminyumun mimari uygulama alanlarının büyümesine paralel olarak kullanım alanları ve kişi başı kullanım miktarları artacaktır.”

“Kişi başı alüminyum tüketim miktarının son 10 yılda 5 kg’dan 12 kg’a çıktığını düşünürsek, Türkiye’nin 2023 projeksiyonu çerçevesinde önümüzdeki 10 yılın sonunda bu tutarların AB ortalaması olan 20 kg seviyelerini yakalayacağı kanaatindeyim. Alüminyum endüstrisinin bu gelişmesinde, en önemli payı katacak sektörün inşaat sektörü olacağı da açıktır.”

Çuhadaroğlu için Avrupa Stratejik Açıdan Çok Önemli
Çuhadaroğlu için Avrupa’nın stratejik açıdan çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Aracı, “60 yıllık geçmişi olan grubumuzun, 15 yıldır Avrupa Birliği’nin merkezi sayılabilecek Fransa’da kurulu bir firması bulunuyor. Gerek bu firmamız üzerinden, gerekse Türkiye merkezli firmamız üzerinden başta Fransa, Almanya, İngiltere olmak üzere Avrupa’da birçok projeyi Çuhadaroğlu sistemleriyle başarıyla tamamladık. Önemsediğimiz bir diğer husus da Türkiye’de yabancı marka sistemlerin tercih sebebi sayıldığı süreçte, Avrupa’da yerli bir marka olarak ürünlerimizin ve cephe sistemlerimizin tercih edilmesinin bize verdiği haklı gururdur. 15 yıldır Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdiğimiz referanslar bizlere özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeni pazarlar açıyor. Başta alüminyum kapı, pencere, cephe profilleri olmak üzere; otomotiv, mobilya, makine gibi farklı sektörlerde kullanılan ürünlerimizi Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve Doğu Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Grup şirketlerimiz içerisinde AB ülkelerine yaptığımız ihracat toplam ciromuzun yüzde 15’ini, toplam ihracatımızın da yarısını oluşturuyor. Her ne kadar Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan sıkıntılı süreç devam etse de bu pazarlar bizim için önemli ve hala gündemimizde kalmaya devam edecek.” şeklinde konuşuyor.

Sosyal Sorumluluk Projelerimizle Gurur Duyuyoruz
Çuhadaroğlu’nun gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle gurur duyduklarını ifade eden Kenan Aracı, bu konuda da şunları söylüyor: “Türkiye’deki başta mimarlık ve mühendislik bölümü öğrencilerine dönük teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra öğrencilerin, öğrencilik sıralarından sonraki profesyonel iş yaşamlarına ve sektörün kalite anlayışına katkı sağlaması hedefiyle üniversitelerin mimarlık fakültelerinde yarışmalar düzenliyoruz. Hatta son yıllarda yapı fuarlarındaki stantlarımızı dahi yarışmayla belirliyoruz. Her yıl farklı bir proje konusuyla farklı bir üniversitemizde bu sosyal sorumluluk projelerini devam ettiriyoruz. Hedefimiz; Türkiye’deki ilgili bütün üniversitelerde bu yarışmaları gerçekleştirmek. Bu doğrultuda 10 farklı ilimizde 15 farklı üniversite ve her ile özel farklı bir proje konusuyla bu yarışmaları başarıyla tamamladık. Örneğin, geçen sene Eskişehir’de, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ‘Eskişehir Kent Tarihi Müzesi’ fikir projesini gerçekleştirdik. Bu sene ise Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde ‘EXPO 2016 Antalya Kulesi’ tasarımlı bir öğrenci projesi gerçekleştireceğiz. Bu yarışmalar sürecinde, öğrencileri fabrikaya davet ediyor; ürünü, uygulama özelliklerini ve nasıl uygulandıklarını hem teorik hem de pratik olarak anlatıyoruz.”
“Çuhadaroğlu, sanayi-üniversite işbirliğinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli mihenk taşı olduğuna inanan bir kurum. Sadece meslek liseleri, üniversiteler nezdinde değil, meslek kuruluşları, dernekler ve mimar-mühendis odalarıyla da işbirliği yaparak eğitim toplantıları düzenliyoruz.”

Geri