In this issue

Dear Members

We are overtaking a new year's fist period. In this period, as being ÇATIDER, we determined the new Board of Manager for 2015 - 2016.

News continues in Turkish... 7. Olağan Genel Kurul çalışmalarımızı yeni eğitim salonumuzda gerçekleştirdik ve çok değerli oylarınızla ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine bir kez daha seçilmenin gururunu yaşadım. Derneğimize verilen destek nedeniyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilen değerli arkadaşlarımla birlikte yeni dönem için vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başladık. Her zaman olduğu gibi sektörümüzü daha fazla büyütmek ve geliştirmek için çok çalışacağız. Bugün yaklaşık 3 milyar dolarlık büyüklüğe ve dünya pazarında yüzde 1,3 paya sahip olan sektörümüzün ulaştığı seviyeden gurur duyuyoruz ama bunu daha yüksek noktalara taşımayı da görev biliyoruz. Sektörümüzü sizlerin de katkılarıyla hep birlikte büyüteceğiz. Bu nedenle her türlü projenizle ilgili bilgilerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Geçtiğimiz dönemde, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)?nin 33. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı da yapıldı. Türkiye İMSAD?ın yeni Başkanı Sayın Fethi Hinginar oldu. Kendisini tebrik ederek, başarılar diliyorum. Bu dönemde ÇATIDER?i temsil görevini üstlendiğim İMSAD Yönetim Kurulu?nda üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi sektörümüzün gelişmesi, modern uygulamaların yaygınlaşması, ihtiyaç duyduğumuz kalifiye iş gücünün çoğalması ve bu konuda toplumsal bilincin artmasına katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Türkiye?nin çeşitli üniversitelerinin mimarlık fakültelerinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalı çatı eğitimlerini, son iki yılda 15 üniversiteye taşıdık. AB 7 Çerçeve Programı kapsamındaki NUROOF Araştırma Geliştirme Projesi ve MULTİTEXCO Projesi?ne dâhil olduk. AB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli (IQVET) Türkiye?de Çatı ve Çatıcılık Eğitim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi Projesi?ne 2014 yılında başladık. Hayat Boyu Öğrenme II. Hibe Projesi kapsamında bir üniversite ile birlikte ?Çatı Ustası Uzaktan Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurulması Projesi? için ön başvuruda bulunduk. 2014 yılında üç adet Ulusal Meslek Standardı?nın yazımını tamamladık ve standartlar Resmi Gazete?de yayımlandı. Çatı sektörünü dünya genelinde temsil eden en büyük kuruluş olan Uluslararası Çatıcılık Federasyonu (International Federation For The Roofing Trade-IFD)?na üye olarak kabul edildik. Eğitim odaklı çalışmalarımızı 2015 yılında da kararlılıkla sürdüreceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönemde, sektörümüz için önemli fırsatlar da bizi bekliyor. Kentsel Dönüşüm, Enerji Verimliliği Kanunu gibi uygulamaların sektörümüzün büyümesine ivme katacağına inanıyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başta iş kazalarını azaltmaya yönelik olarak tüm işçilere yönelik sertifikalandırma sürecini 2015 yılında zorunlu hale getirmeyi hedefliyor. Çatı sektörü olarak bu konuda mağdur olmamak ve işçi kazalarını en aza indirgemek adına çatı ustalarını sertifikalandırma sürecine önem vermemiz gerekiyor. IQVET projesi kapsamında çok tehlikeli işlerde Çatıcılık Belgesi olmayan ustalara da eğitim fırsatı sunuyoruz. ÇATIDER?in 29 Mart 2013?te Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğu protokol gereğince MEB onaylı mesleki ve teknik eğitim hükümlerine göre ?Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri Uyum ve Geliştirme Kursu Katılımı Sertifikası? düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Sektör olarak sertifikalandırma sürecine hız vermemiz gerekiyor. Bu konuda sektörümüzün ilgisini bekliyoruz. Yeni sayıda görüşmek üzere, saygılarımla.
Geri