Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 72 Sayı (Ocak-Şubat 2018)

cativecephe.com Çatı & Cephe / Ocak-Şubat 2018 26 panel Cİhan KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com Sandviç Panel Sektörünün Geleceği ile İlgili Yorumlar Y eni yılın bu ilk yazısına, 2018’in, bu satırları okuyan-okumayan, şöyle bir bakan-bakmayan her- kese güzellikler getirmesini dileyerek başlamak istiyorum. Dünyada ve özellikle yurdumuzda yaşanmakta olan birçok olumsuzluğa rağmen sektörümüzün geleceğine yönelik umutlarımı artıran (yeşerten) konuları, bu yıl içinde yayınlanacak yazılarımda sizlerle paylaşmayı plan- lıyorum. Bu yazımda özellikle sandviç panelin iki metal kabuk elemanının ara- sında yer alan ve ana malzemesi olan ısı yalıtım katmanından bahsedeceğim. Bilindiği gibi ısı yalıtım katmanı ola- rak bütün dünyada olduğu gibi bizde de büyük bir çoğunlukla poliüretan (PUR, PIR) ve taşyünü kullanılmakta- dır. Bunlardan poliüretanın tedarikçileri oldukça büyük firmalardır ve her bir firmanın, malzemenin sürekli gelişme- sini sağlayan Ar-Ge bölümleri vardır. Sektöre yıllarını vermiş tüm arkadaşlar, hammadde olarak poliüretanda olan gelişmeleri ve değişiklikleri çok iyi bilir- ler. Önümüzdeki süreçte de iyileştirme- lerin yaşanmaya devam edeceğine de eminim. Bu arada, gerçekleşecek bazı yeniliklerin (dedikodu gibi) ön bilgi- lerinin kulağıma gelmeye başladığını söylemek isterim. Taşyününe gelince, taşyününün dünyadaki ve Türkiye’deki (sandviç panel sektöründe) gelişimleri pek bir- birine benzemez. Bu farklılığın, bizim sandviç panel firmalarımızın teorik ve teknik düzeylerinden kaynaklandığını düşünmekteyim. Bu yazının konu- sunu belirlememden sonra, Türkiye’de bulunan taşyünü üreticilerinin üretim kapasitesinde olduğunu bildiğim, artışın miktarını ve yeni hedeflerini öğrenebilmek (sizlere, doğru bilgilerle yorum yapabilmek) amacıyla taşyünü üreticisi firma yöneticileri ile görüştüm. Eski tarihlerde, İZODER’in içinde yer almış, TS 825’in geliştirilmesi ama- cıyla oluşturulmuş olan Isı Kurulu üye- liği de yapmış bir kişi olarak, beni çok mutlu eden bilgiler edindim. Bu güzel ve değerli bilgiler için kendilerine çok teşekkür ederim. Taşyünü üretimi için kaliteli ham- madde kaynaklarına sahip bir ülke olmamızın iyi bir şekilde değerlendi- rildiğini, Kayseri’nin adeta bir taşyünü üretim merkezine dönüştüğünü, Ana- dolu’nun birçok yerinde taşyünü üre- tim tesisinin bulunduğunu veya tesis yapımının devam etmekte olduğunu öğrendim. Sandviç panele göre yak- laşık on kat pahalı olmasına rağmen bu yatırımların yapılmış ve yapılmakta olması beni oldukça mutlu etti. Isı yalıtım bilincinin gelişiminde büyük yollar alınmış olduğu, ısı yalı- tım malzemesi kullanımında artışların devam etmekte olduğu, konut sektö- ründe bile “Isı yalıtımına gerek var mı, 2-3 santim kalınlık yeter mi?” gibi soru- ların artık kalmadığı konuşulunca, bu seviyenin oluşmasına büyük katkıları sebebiyle İZODER’e (emek veren eski, yeni tüm yöneticileri ve çalışanlarına) teşekkür ve minnet duygularımı iletmek isterim. Uzun yıllar sandviç panel ile ilgili bir derneğin (birkaç teşebbüse rağmen) kurulamamasının sıkıntılarını yaşamış bir panelci olarak taşyünü üreticile- rine, birbirlerine yakın olmalarını ve yapıcı diyaloglar kurmalarını öneririm. İnanıyorum ki bu diyalog onlara güç verecektir. Taşyünü üreticilerine ikinci bir önerim ise yurtdışı satışa sıcak bak- malarıdır. Ürünlerinin havaleli olması sebebiyle yurtdışı pazarlara bakmama- larının yanlış olacağını, fabrika teslim fiyatlarını belirleyerek yürümelerinin fayda getireceğine inanmaktayım. Türkiye’deki taşyünü üreticilerinin kuvvetli olmasının, sandviç panel üreti- cileri için güç verici bir değer olduğunu düşünmekteyim. Teknolojik olarak karşılıklı bilgi alışverişi ile Türkiye’de üretilen taşyünü sandviç panel kalite- sinin artırılma olasılığı, gerek taşyünü üreticileri, gerekse sandviç panel üre- ticileri için oldukça anlamlıdır. Anlamlı dediğim, sandviç panel üreticileri için yurtdışı pazarlara açılmada kolaylık verici bir değer olması (dünya mar- kası boyutlarına gelebilmek için bir itici kuvvet), taşyünü üreticileri için de kısa sürede oluşacak (hemen yanı başla- rında) yaklaşık 200 bin ton yıllık yeni bir pazar olmasıdır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=