Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 73. Sayı (Mart-Nisan 2018)

cativecephe.com Çatı & Cephe / Mart-Nisan 2018 34 panel CİHAN KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com Sandviç Panel Sektörünün Geleceği ile İlgili Yorumlar - II “N e yazık ki” bu yazıya, sandviç panel sektörü- nün dünya lideri konu- munda olan büyük firmalarından yakın gelecekte, ürünle ilgili büyük yenilikler beklediğimi belirterek başlayacağım... “Cümlenin başıyla sonunun birbirini tutmadığını” söylediğinizi duyar gibi oluyorum. Dünya devi firmaların ger- çekleştireceği gelişmelerden “Ne yazık ki” diye bahsetmemin sebeplerini ise şöyle açıklayabilirim... Günümüzde sandviç panel üre- timinde kullanılan hatlar, oldukça karmaşık görünen, yüz metreyi aşan uzunluklarıyla etkileyici sistemlerdir. Yeni tesislerinin çatı ve cephesinde kullanılacak sandviç panellerin nasıl üretildiğini izlemek isteyen müşteriler, devasa boyutlarıyla üretim hattını gör- düklerinde kafaları karışır ve kendilerini oldukça yüksek bir teknolojiyle üretim yapan bir tesiste hissederler. Fakat bu etkilenme çok sürmez. Üretim hat- tını gören herkesin, birkaç kez gelmiş meraklı müşterilerin bile, kafasındaki bu karmaşıklık (ne olduğu anlaşılama- yan dev bir organizmaya benzeyen üretim hattı) oldukça hızlı bir şekilde açılmaya başlar ve hat sadeleşir. Kişiye göre algılama hızı değişse de, o kafa karıştırıcı hat, yan yana dizilmiş ve hiç biri de karmaşık olmayan makineler, aparatlar haline döner. Bu durumun yanında bir de yur- dumuzda bulunan sandviç panel üre- tim hatlarının büyük çoğunluğunun oldukça yaşlı olması konusu vardır. Avrupa’da olsa çoktan emekli edilecek hatlar bizde çalışmaya devam etmekte- dir. Neredeyse üzerinde orijinal hiçbir parçası kalmamış, gerçekleştirilen revi- zelerle ilk üretildiği zamana göre tekno- lojik olarak da ilerlemeler kaydetmiş bu hatların iş görür halde olması (bizim), takdir edilmesi gereken bir başarımızdır (Çalıştığım firmaların üretim bölümle- rinde gereken takdiri görememiş birçok değerli arkadaş tanıdım. Buradan, tüm üretim bölümlerinde çalışanlara sevgi ve saygılarımı iletmek isterim). Sandviç panel firmaları genellikle üretim hatlarına tanımadıkları kişileri sokmayı tercih etmezler. Kendilerin- den sandviç panel alacak müşterilerini bile hattın yanında uzun süre tutmak istemezler. Teknolojik sır diyerek üre- tim hattının fotoğrafının çekilmesini yasaklarlar. Gençlik yıllarımda benim de teknolojik sır olduğuna inandığım (takip eden yıllarda kavradığım) bu konunun gerçek sebebi aslında, sand- viç panel üretim hattının, karışık bir sis- tem olmamasının yanında, beklendiği (söylendiği) kadar pahalı da olmadığı- nın anlaşılmasını önleme isteğidir! (Bu konuda söyleyecek çok şey var ama konuyu dağıtmamak için girmeyelim). Sandviç panel üretim hatlarıyla ilgili birkaç yorumdan sonra bu yazının başlangıcına dönecek olursak, beni bu yazıyı yazmaya iten, bir çatı ve cephe malzemesi olarak sandviç panelde ger- çekleşebilecek yeniliklerdir. Ürkmemin sebebi ise, olası ürün gelişmelerinin bir- kaçını bir arada uygulamaları veya hiç aklımıza gelmeyen bir yenilik yapma- larıdır. Sonuçta, yurdumuzda bulunan hiçbir üretim hattında üretilemeyecek yeni bir sandviç panel geliştirebilme ve piyasaya sunma olasılıkları vardır. Böyle bir durumda yurtdışına satış- larımız tamamen kesileceği gibi (tüm teknik şartnameler yenileneceği ve bizim de ülke olarak bu değişikliklerin dışında kalamayacağımız için) yurti- çinde de önce büyük projelerde, sonra

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=