Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 74. Sayı (Mayıs-Haziran 2018)

cativecephe.com Çatı & Cephe / Mayıs-Haziran 2018 26 panel CİHAN KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com Sandviç Panel Sektörünün Geleceği ile İlgili Yorumlar III B u yazımda, gelecekte başarılı olmak için “geçmişten ders alınmalı, yapılmış olan hatalar tekrarlanmamalı” sözü doğrultusunda, düzeltmemiz gereken iki farklı konudan bahsedeceğim. İlk konuşacağımız konu, ticari ataşe- liklerimizin içinde bulunduğu durum... Konuya girebilmek için on beş, yirmi yıl önce alışkanlık haline getirdiğim bir davranışımdan bahsedeceğim. O yıllarda, sandviç panel satışı için, yeni giriş yapacağımız her ülkede yak- laşık benzer programlar uygulanırdı. Önce, o ülke hakkında detaylı bilgi top- lanır ve başlangıç, bir fuar katılımı, bir sergi veya tanıtım toplantısı ile olurdu. Yeni giriş yapılan ülke hakkında ne kadar detaylı bilgi toplanırsa toplan- sın, o ülkedeki (genellikle konsolosluk binamızda bulunan) ticari ataşemizi ziyaret ederdim. Ataşeliklerde daima güler yüzlü insanlarla karşılaşır, içilen kahve eşliğinde o ülkeye geliş amacı- mızı anlatır, firmam ve satışını yapmayı planladığımız ürünler hakkında bilgiler verirdim. Bulundukları ülkeyi çok iyi tanıyan ataşeler, son günlerde o ülkede yaşanan yeni gelişmelerden bahseder, takip etmemin uygun olacağını düşün- düğü yolları anlatır, hemen görüşme- min faydalı olacağını düşündüğü kişi ve firmaların listesini verirlerdi. Bu, bir saati geçmeyen görüşmenin getirdiği fayda, genellikle aylar süren ön bilgi toplama ve araştırmadan az olmazdı. Ataşelerimiz, genellikle yaşlı olsalar da, bazen çok genç olanlarla da karşılaşı- labiliyordu. Yaşlı veya genç hepsinin, bulundukları ülkeyi çok iyi tanımala- rının yanında, ticareti de çok iyi bil- diklerini, anlattıkları konulara hakim olmalarından ve gözlerinin parıltısın- dan anlıyordunuz. Her türlü hizmet ve malzemeyi satmak için gelen, tüm Türk girişimcilerin aynı hizmeti aldıklarına da inanıyordum. Gittiğin ülkede sana güven veren ve yalnız olmadığını hissettiren (ataşeler ile ilgili) bu güzel durum yıllar içinde bozulmaya başladı. Önce, ataşelerimiz- den görüşmek için randevu almak zor- laştı. Sonra, bulunduğu ülkenin dilini bilmeyen, bana vermek için aradığı inşaat şirketleri listesini bulamadığı için sekreterini azarlayan ataşelerimiz görül- meye başlandı. Son yıllarda ise, sadece ataşelerimiz ile ilgili değil, konsolosları- mız ile ilgili de birçok düzeysizleşmeyi basından izler olduk. Mevcut siyasi yönetimi beğenmeyen kuruluşlarımız sanırım mimlenmemek için yurtdışı ticari ataşeliklerimizde gerçekleşen bu bozulmaya bir tepki göstermediler. Siyasi iktidar ile benzer görüşlerde bulunan, “yandaş” şirketle- rin yöneticileri de sanırım yanlış anlaşıl- maktan korktukları için bir tepki vere- mediler. Sonuçta, siyaset ötesi olması gereken sanayimiz ve onun can damarı yurtdışı satış, “saldım çayıra mevlam kayıra” sözüne uygun şekilde kaderine terk edilmeye başlandı. Değineceğim ikici konu ise eğitim sistemimiz... Konuya giriş yapabilmek amacıyla kısaca kendi eğitimimden bahsetmek istiyorum. Lisans eğitimimi İstanbul Tek- nik Üniversitesi Mimarlık Fakülte- si’nde1982 yılında tamamladım. Yük- sek lisans eğitimime de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nde başladım. Yüksek öğrenim yıllarımı geçirdiğim bu iki üniversitenin eğitim sisteminin birbirine göre çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bu farkı açıklayabilmek için, eğitim sürecimde yaşadığım bir anımdan söz edeceğim. ODTÜ’de bir hoca ödev verirken, şahsi kütüphane- sinde bulunan iki kitabı bana verdik- ten sonra, beni ODTÜ Kütüphanesi’ne yönlendirerek, “ikinci kata çık, soldaki dar olan bölümde ilgili kitapları bula- caksın” demişti. Bu enstantaneyi yaşar- ken aklıma İTÜ’de yaşadığım benzer bir olay gelmişti. İTÜ’de bir hoca ödev verirken, kaynakça hiç vermediği gibi, o anda tesadüfen masanın üzerinde bulunan ve bana verdiği ödev ile ilgili bir kitabı da adını görmemem için ters çevirmişti. ODTÜ’de bulunan hoca, konuyla ilgili kaynakçayı sunuyor, bu kaynak- çada geçen kitaplardan elinde olanları veriyor ve de kaynakçayı geliştirmen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=