Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 74. Sayı (Mayıs-Haziran 2018)

cativecephe.com Çatı & Cephe / Mayıs-Haziran 2018 44 röportaj sağlıklı iklim koşulları isteyenler, aler- jik bünyeler için çok önemli bir ürün grubu. Yalıtım zaten bizim ana ürün grubu- muz. Dünyada 50 milyon metrekareye yakın bir hacme ulaşmış durumdayız. Türkiye’de de son 6-7 senedir her sene hacmimiz artıyor. Dış cephelerde de mevcut sistemin üzerine son kat ıslak malzemelerimiz bulunuyor. Boyalar ve dekoratif kaplamalar. “Top” adını verdiğimiz dekoratif kaplamalar, tek katta hem dekoratif sıva hem de boya katmanlarına çözüm oluyor. Birçok farklı dokusu var. Yurtdışında çok popüler olan, bizde ise son dönemde daha popüler hale gelen bir ürün grubu. 2017’de bu konuda oldukça mesafe kat ettik. Boya da bizim çok önem verdiğimiz bir ürün grubu. Boya konusunda son yıllardaki büyümemi- zin ardından 2018 yılında çok radikal bir büyüme bekliyoruz. İlk çeyrekte de hedeflerimizin üzerinde boya satışla- rına ulaştık. Boya sezonunun da başla- masıyla daha yüksek rakamlara ulaşa- rak 2018 yılı içerisinde birçok projede Baumit boyalarının tercih edileceğini düşünüyorum. Dış cephelerde son dönemde dik- kat çeken bir diğer ürün grubumuz ise “Power Sistem”. Artık iklimler değişiyor. Biliyorsunuz 2017’de İstan- bul’da gerçekten garip bir dolu fırtınası yaşadık. Bunun akabinde cephelerde oluşan darbe izlerini hepimiz gördük. Power Sistem de bu iklim değişiklikle- rine direnen, daha rijit ve darbe daya- nımlı bir katman oluşturuyor. Merke- zimin geliştirdiği Power Sistem’in ana bileşenleri yine kendi ürünlerimiz olan PowerFlex ve Silikon-Top. PowerFlex ile zorlu hava koşullarında, özellikle dolu şeklinde yağış alan bölgelerde yüksek darbe dayanımı sağlanıyor. Yapılan testler, PowerFlex hazır sıvası ile ısı yalıtım levhası üzerine yapılacak 3 mm’lik taşıyıcı sıva katmanı ile 10 Joule’luk darbe dayanımı elde etmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Taşıyıcı sıva kalınlığı 5 mm’ye çıkarıldığında bu dayanım ≥ 15 Joule seviyelerine yükseliyor. Yani neredeyse yumurta büyüklüğünde dolu yağışına daya- nımlı. ÇATI VE CEPHE: Gündeminizde bir de dış cephe yarışmanız var, “Life Challenge”... ATALAY ÖZDAYI: Life Challenge, Baumit önderliğinde düzenlenen ulus- lararası bir estetik dış cephe yarışması. Yarışmaya katılmanın tek şartı, projele- rin dış cephesinde Baumit ürünlerinin kullanılması, özelikle son katın Baumit olması. Life Challange ilk kez 2014’te Viyana’da düzenlenmiş ve o yarış- mayı İspanya kazanmıştı. Sonrasında da bir sonraki yarışmanın kazanan ülkede düzenlenmesine karar veril- mişti. 2016’da Madrid’de yapılmış ve Slovakya kazanmıştı. Biz de oradan önemli bir konut projemizle ödülle dönmüştük. Bu sene ise Haziran ayında Bratislava’da yapılacak. Yarışmaya katılan projeler bağım- sız bir jüri tarafından değerlendirili- yor. Bu sene jüride Türkiye’den de Mimar Mehpare Evrenol yer alıyor. Türkiye’den bu sene 4 dalda 10 proje yarışmada olacak. Müstakil Ev kate- gorisinde “Toskana Vadisi”, “Haneks Erol Bey Sitesi”; Site, Konut, Apart- man kategorisinde “Sinpaş Aquacity Denizli”, “Sinpaş Aydos Country”, “Tepeonaltı”, “Doğa Evleri”, “Yapı- san Vadi”, “Ruşen Park Sitesi”; Konut Dışı Bina kategorisinde “Maslak 1453”, “Heybeli Oteli” ve Özel Ödül: Doku- suyla Fark Yaratan Yapı kategorisinde “Yapısan Vadi” yarışacak. ÇATI VE CEPHE: Baumit Akade- mi’de çalışmalar nasıl gidiyor? ATALAY ÖZDAYI: Baumit Akademi bizi en çok heyecanlandıran konular- dan biri... Gebze fabrikamızda bir seminer odamız vardı ve orada eğitim- ler düzenliyorduk. Ancak bir akademi mantığına oturtmamız, yeni binamızla gerçekleşti. Doğrudan son kullanıcıya hitap etmediğimiz için yeni binamızın girişinde sadece bir showroom olma- sındansa hem ürünleri gelen ziyaret- çilerimize gösterebileceğimiz, hem de insanlara eğitim verebileceğimiz bir oluşum olsun istedik. Burada farklı gruplara farklı eğitimler veriyoruz. Öğrencilere, uygulamacılara, bayilere, bayi çalışanlarına farklı içerikte eğitim- ler veriyoruz. 2016 yılında 300 kişiye ulaştık, 2017’de bu sayı biraz daha arttı. 2018’deyse bu sayılara sadece ilk çeyrekte ulaştık. Geri kalan 3 çey- rekte de bu tempoyla çok daha olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bir diğer hedef de apartman yöneti- cileri. Ankara için bu çok daha farklı bir anlam ifade ediyor. Ankara’da reno- vasyon son iki senede ciddi seviyelere ulaşmış durumda. Renovasyonda da muhatap olduğumuz kişiler bina yöne- ticileri. Baumit Akademi’de apartman yöneticilerine Baumit’i anlatıyoruz. 2017’de de Ankara özelinde çok başa- rılı olduğumuzu söyleyebilirim. Anka- ra’da 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz iki misli büyümenin altyapısında da bu yatıyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=