Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 85. Sayı (Nisan-Mayıs-Haziran 2020)

Çatı ve Cephe / Nisan-Mayıs-Haziran 2020 19 cativecephe.com sekiz firmayı bünyesinde barındıran bir üreticiler derneği. Derneğe üye fir- malar pazarın yüzde 80’ini oluşturuyor. Sektörde üyemiz olmayan, daha çok Anadolu’ya yayılmış firmalar mevcut. Biz hiçbir firmanın dışarıda kalmasını istemiyoruz. Onların da PANELDER’e üye olmalarını ve sektörün sorunlarını hep birlikte belirleyip, çözüm yollarını yine birlikte bulmayı arzu ediyoruz. Türkiye’de en büyük inşaat mal- zemeleri sektörlerinden birisini tem- sil ediyoruz. Yaklaşık 30 – 32 milyon metrekarelik bir pazar var. Bu da saha uygulaması ile birlikte yaklaşık bir mil- yar dolarlık yalıtımlı panel kaplama pazarına karşılık geliyor. Çok yüksek miktarlarda poliüretan, taşyünü ve sac kullanıyoruz. Aynı zamanda ihracatta da bu çok önemli; çünkü sac ihracatı konusunda çok ciddi kısıtlamalar var. Fakat sacdan panel üretilip satıldığında bu kısıtlamalara maruz kalınmıyor. Dolayısıyla PANELDER yalnızca panel üreticileri ve inşaat sektörüne katkıda bulunmuyor, aynı zamanda sac üreti- cisi firmaların yurtdışında pazardan pay almalarına da yardımcı oluyor. PANELDER’in vizyon ve misyonunu nasıl özetlersiniz? PANELDER olarak tüm sektörün ortak menfaatlerini gözeterek, ulusla- rarası standartlara uygun kalitede ürün ve hizmet sunulmasını sağlamak, her projenin ihtiyacına uygun doğru paneli tüketiciye anlatmak, doğru uygulama- larla trend ve gelişmeleri daha yakından takip ederek bilgi paylaşımında bulun- mak üzere yola çıktık. Etik değerlere bağlı kalarak panel üreticileri arasında güç birliğini sağlamak ve daha etkin, güçlü lobi faaliyetleri gerçekleştir- meyi hedefliyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda diğer alternatif ürün ve teknolojilere göre yalıtımlı panellerin daha çok tercih edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. PANELDER’in şimdiye kadar gerçekleştirdiği katkı ve çalışmalar için neler söylemek istersiniz? Bunlara hangi örnekleri verirsiniz? Yalıtımlı panel aslında inşaat sek- törü için yeni ve modern bir teknoloji. Sektörde ciddi anlamda regülasyonlara, kalite ve standartların oturtulmasına ihtiyaç var. PANELDER olarak bugüne kadar çabalarımızdan birisi bu regü- lasyon ve standartların oturtulmasıydı. Diğer taraftan da müşterilerin ve üre- ticilerin haklarını korumaya çalışıyoruz. Bununla ilgili en son 2019 yılında ciddi bir çalışmamız oldu. Sandviç panel uygulamaları için yeni bir TS standardı teknik komitemiz tarafından yazıldı ve 2020 içerisinde yürürlüğe girmesi için TSE onayına sunuldu. Şu anda TSE komitelerinde değerlendiriliyor. Bu son derece önemli bir adım. Çünkü ülkemi- zin sanayi tesislerinde çok yoğun bir şekilde kullanılan sandviç panel uygu- lamalarına belirli bir düzen getirecek. Sektörümüzdeki diğer bir sorun olan, şantiyelere, müşterilerin talep ettiği spesifikasyondaki ürünlerin değil de daha ucuz ve yanıcı ya da belirtilen toleransların altında ürünlerin gönde- rilmesiydi. Örneğin bir inşaat firması, PIR dolgulu panel sipariş vermesine rağmen, şantiyesine yangına tepki sınıfı görece daha düşük sınıfta olan PUR dolgulu sandviç panellerin gön- derildiğine şahit olmaya başlamıştık. Bu durum aslında Türk Ceza Kanunu kap- samında değerlendirilebilecek durum- lara sebebiyet veriyordu. Bu olumsuz durumu aşmak amacıyla üç yıl boyunca çalışmalar yürüttük ve PANELDER Kalite Güvence Sistemi adı altında bir sistem geliştirdik. Bu kapsamda bin metrekarenin üzerindeki projelerde firmalar bağımsız bir laboratuvar olan TEBAR’da sandviç panellerini ücret- siz olarak test ettirebiliyorlar. Bu testin maliyetini PANELDER karşılıyor. Testin sonucu da doğrudan müşteriye rapor- lanıyor. Amacımız görünüş itibariyle benzer ürünler arasında müşterilerin yanıltılmasına engel olmak. PANELDER sizinle beraber hangi yeni proje veya çalışmaları gerçekleştirecek? Sizin planladığınız özel bir çalışma var mı? 2019 yılı Haziran ayında derneği- miz bünyesinde üreticilerin yanı sıra uygulamacıların da katılımıyla bir arama toplantısı gerçekleştirdik. Bu çalıştayın sonunda hazırlanan rapor da aslında benim yönetim dönemim için bir rehber teşkil ediyor. Raporda en önemli konulardan birincisi kalite standartlarının sağlanması için sektöre ve yasal kurumlara yön vermeye çalış- mak. Aynı şekilde panel teknolojisinin geliştirilmesi, diğer rakip teknolojilere karşı avantajlarının doğru anlatılması ve bunun sayesinde panel kullanımı- nın artırılması da hedeflerimiz arasında. Bunu yapabilmek için de yeni dönemde üniversitelerde, mimarlık ofislerinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimizi daha da artıracağız. Önceliklerimizden biri de tüm inşaat sektörünü bekleyen en önemli değişimlerden olacak otomasyon. Oto- masyon, inşaat sektöründe henüz arzu ettiğimiz noktada değil. Aslında tüm dünyada da inşaat sektörü otomas- yonu diğer sektörlerdeki gibi kendine entegre edemiyor. Otomasyon, örneğin otomobil endüstrisine sunduğu katkıyı inşaat sektörüne sunamıyor. Dolayısıyla verimlilik inşaat sektöründe diğer sek- törler gibi artmıyor. Bunu aşmanın yolu da inşaat sektöründe yazılımları, sanal gerçekliği ve yapay zekâ gibi çözümleri daha etkin kullanabilmek. Bunun için de şu anda en büyük eksik, piyasadaki tüm inşaat malzemelerinin bu yazılım- lar tarafından kullanılabilecek şekilde çizimlerinin ve teknik özelliklerinin var olması. Buna da Building Information

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=