E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ÇUHADAROĞLU
EGGER

Türkiye'nin İlk EuroClass Yangın Test Laboratuvarı Hizmete Giriyor

Türkiye'nin İlk EuroClass Yangın Test Laboratuvarı Hizmete Giriyor

SÖYLEŞİ
12. Sayı (Ocak-Şubat 2008)

Era Yönetim Test ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şirketi, Türkiye’nin ilk Euroclass Yangın Test Laboratuvarı’nı haziran ayında faaliyete geçirecek.
Era Yönetim Test ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şirketi Türkiye’nin ilk yangın test laboratuvarını kuruyor. Haziranda hizmete girmesi planlanan laboratuvar, CE belgelendirme sürecinde yapılması gereken en önemli test gruplarından, yangına karşı tepki sınıflandırması alanında hizmet verecek. Era, önümüzdeki dönemde bir yandan yangına karşı tepki testlerinde uzmanlaşırken öte yandan yangın dayanımı testlerine de başlayacak.

Yapı malzemeleri, medikal ve elektromekanik ürünlerin test ve CE belgelendirmesi, ürünlerin yangına karşı tepki testleri ve laboratuvar, Ar-Ge hizmetleri alanında faaliyet gösteren Era Yönetim Test ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şirketi’nin yönetim kurulu başkanı İlker İbik’ten yeni laboratuvar ve CE belgelendirmesinde yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldık. İlker İbik şu bilgileri veriyor: "CE işareti ülkemiz için AB ülkeleri gibi az sorunlu bir geçiş dönemine sahip olamadı. Türkiye 2001 yılının sonunda, AB uyum süreci kapsamında AB Ürün Mevzuatı’nı sorgusuz, sualsiz kabul etti. Daha sonra CE markalandırmayla ilgili yasa ve yönetmelikler çıkmaya başladı. Bizim üzerinde durduğumuz Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Bayındırlık ve İskán Bakanlığı tarafından 2002 yılında yayınlandı ve 2006 yılına geldiğimizdeyse kuruluşlarımızın sadece yüzde 1’i CE belgesi almıştı. Yüzde 99’luk bölüm ise ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı. Sadece iç pazara çalışan firmaların dahi yasal zorunluluk olarak tanımlanan CE belgesine ihtiyacı var ve büyük bir çoğunluğu ürünlerinin CE belgelendirmelerini yapmamış. Dolayısıyla uygulamanın başlangıcı Ocak 2007 tarihine ertelendi ve o tarihte de CE zorunluluğu yürürlüğe girdi. Tahminimize göre geçen bir yılda, sektörün neredeyse yarısı CE belgelendirmesi zorunluluğundan haberdar bile değil. CE belgesi zorunlu uygulaması kapsamında olan firmaların büyük kısmında ciddi derecede bilgi eksikliği var. CE’nin iç pazardaki zorunluluğundan habersizler"

Ocak ayında tam kapsamlı piyasa gözetimi başlıyor

"Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü altında iki departman var: Bunlardan biri; görevi Türkiye’deki test laboratuvarlarını Avrupa Birliği Ürün Mevzuatı’na uygun olarak belgelendirme yapabilecek onaylanmış kuruluşlar haline getirmek, denetlemek ve yetkilendirmek olan Onaylanmış Kuruluşlar Şube Müdürlüğü. Diğeri ise görevi sektörü, üreticileri denetlemek olan Piyasa Gözetim ve Denetim Şube Müdürlüğü. Birine bir zorunluluk getiriyorsanız, onu denetlemek zorundasınız. Denetlemeye bazı sektörler için başlandı. 2008 ocak ayı itibariyle tam kapsamlı olarak piyasa gözetimi başlamış olacak..."

Belgelendirme çalışmalarında yoğunluk var; bir de laboratuvarımız olsa...

"Piyasa Gözetim ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün büyük sorunlarından biri de Türkiye’de yeteri kadar laboratuvar olmaması. Biz 2005 yılında EZU, s.p. ile çalışmaya başlarken yapı malzemeleri ile ilgili pek çok sistem belgelendirme müşterimiz vardı. EZU, s.p. aracılığıyla yarı özerk devlet kuruluşlarına ulaştık ve yapı malzemeleri konusunda da personel yetiştirmek, denetim yapmak ve laboratuvar kurmak istediğimizi bildirdik. Böylelikle 1390 numaralı Avrupa Birliği onaylanmış kuruluşu CSI a.s.’nin (Yapı Denetim Merkezi) Türkiye temsilciliğini aldık. CSI a.s. çok geniş bir kapsamla yapı malzemelerinin testlerini yapıyor ve CE belgelendirmelerini tamamlıyor. Yetkilendirmeleri AB Komisyonu’ndan, Belçika’dan yapıldığı için verilen belge doğal olarak tüm Avrupa sınırları içerisinde geçerli. CSI a.s., denetçi personelimizi yetiştirdi, mühendislerimizi aldı, eğitimlere soktu ve fabrika denetçileri haline getirdi. CSI a.s.’nin Türkiye’deki fabrika denetimlerini biz yapmaya başladık.

Gel gelelim ürün sertifikasyon sürecinin tamamlanabilmesi için, ürünün belirli testlerden geçmesi gerekiyor. CSI’ın Türkiye’de laboratuvarı olmadığı için, zorunlu olarak ürünleri Prag’daki CSI a.s. laboratuvarlarına göndermeye ve test ettirmeye başladık. Denetimi burada, Türk mühendisleri yapabiliyorken, ürünleri neden yurtdışına göndermek zorundayız? Yurtdışındaki test maliyetlerinin yüksek olması, ilave kargo masrafları süreçte sıkıntılar yarattı. Kapsamımızı bir diğer onaylanmış kuruluşun temsilciliğini alarak genişlettik. Bu kuruluş, 1391 no.lu AB onaylanmış kuruluşu PAVUS a.s. idi. PAVUS a.s. özel olarak sadece yangın üzerine çalışan bir onaylanmış kuruluş..."

Sürecin mühendislik kısmında var olmalıyız

"Biz Türk mühendislerle denetim yapıyor olsak da, belgelendirme maliyetinin büyük bir kısmı Çek Cumhuriyeti’ne gidiyordu. Ekibimiz uzman mühendislerden oluşuyor. Dolayısıyla denetim ve testleri bizim yapmamız hem kuruluşumuzun doğasına, hem de müşterilerimizin çıkarlarına çok daha uygun. İyi bir eğitim altyapısına sahip, hedeflerini belirlemiş bir mühendis, ürünü tanıdıkça, öğrendikçe kendini geliştirir. Bu yüzden ürün test süreçlerinin içinde olmalıydık. CSI a.s. ve PAVUS a.s.’nin karşısına çıkıp, ’sizin test hizmetinizi satarak başladık fakat denetçilerimizi saha denetimi yapmaları için yetkilendirmenizi istiyoruz, hemen ardından da Türkiye’de laboratuvar kurmayı hedefliyoruz’ dedik. Kadromuzun gerekli eğitimleri bir buçuk yıldır devam ediyor. Sektörün önde gelen firmaları CE belgelendirmelerini yaparken, harcanan paranın en büyük kısmı Türkiye’de laboratuvar olmadığı için yurtdışına gitti. Fiyatlar, özellikle Batı Avrupa’da çok yüksek. Biz piyasaya girdiğimizde, belgelendirme fiyatlarımızın üç katı rakamlarla karşılaştık..."

"En fazla laboratuvar ihtiyacının olduğu alanı araştırdık. Isı ve su yalıtımı ile ilgili laboratuvarlar kurulmaya başlamıştı. Özellikle yangın ve akustik laboratuvarının eksik olduğunu gördük. Belgelendirilecek 456 çeşit yapı malzemesi mevcut. Bunların büyük bir kısmı, 400’ün üzerinde ürün çeşidi, ’Yangına Karşı Tepki Sınıflandırması’ testi gerektiriyor. Test numunesi alev ve ısıya maruz kaldığında duman mı oluşuyor, damlama mı yapıyor, hangi kimyasallar açığa çıkıyor, ne kadar enerji ve yanma ısısı oluşuyor gibi soruları yanıtlayan bu testler, tüm yapı malzemelerin yangına karşı tepki sınıflandırmasını belirleyen EN13501-1 normu içerisinde zorunluluk olarak tanımlanmış. Örneğin taşyünü zaten yanmıyor. Dolayısıyla A1 sınıfına, yanmaz malzeme sınıfına giriyor. Poliüretan malzemeler ise B, C veya D sınıflarından birine, yani yangına karşı tepki veren, yani yangının ilerlemesine doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan malzeme olarak kabul ediliyor. Ürünün, bu sınıflandırma sistemi içinde yerini belirleyerek piyasaya sürmek gerekiyor. Bu sınıflandırmaya Euro Class deniyor. Isı ve su yalıtımı malzemesinin yangın çıktığında yanmayacağını veya yangını ilerletmeyeceğini iddia ediyorsanız bunu kanıtlamak zorundasınız. Türkiye’de 17 bin üreticinin ürettiği 456 grup yapı malzemesinin çoğu bu testlere girmek zorunda. CE için harcanan paranın neredeyse yarısı da yangın testlerine gidiyor..."

Laboratuvar haziranda hizmete girecek

"Bayındırlık ve İskán Bakanlığı’na 2008 yılının ilk yarısında Euro Class yangın testlerini yapacak ve akredite edilecek bir laboratuvar açacağımızı bildirdik. Laboratuvarın kuruluşunun ardından Türk Akreditasyon Kurumu’na akreditasyon için başvuruda bulunacağız. Bunlar tamamlandığında Türkiye’de uluslararası geçerliliği tescillenmiş bir yangın test laboratuvarı açılmış olacak. Bugünlerde gerekli teknik donanımın satın alma süreci devam ediyor. Öngördüğümüz açılış zamanı 2008’in haziran ayı. Laboratuvarın bir önemli özelliği de tamamının Türk sermayesiyle kuruluyor oluşu. Bu önemli bir nokta; zira, hizmetin yaygınlaşabilmesi ve Türk sanayisinin rekabet edebilirliğine katkı sağlaması için, kár marjının düşük, hizmet alanının geniş olması gerekiyor. Laboratuvar, İstanbul’da sanayi ve bilim ile iç içe konumlanacak..."

Geleceğe yönelik hedefler arasında yeni laboratuvarlar var

"2009 yılı sonunda hedefimiz, 4 haneli numaramızı alıp AB Onaylanmış Kuruluşu olarak atanmış bir Türk laboratuvarı ve belgelendirme kuruluşu olmak. Böylelikle tüm dünyaya hizmet verebilmek. Türkiye’nin ismi ile özdeşleştirilmiş, kendi alanında uzman bir test ve belgelendirme markası olabilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için AB komisyonlarınca da denetlenmeniz gerekiyor. Türkiye’de bugüne kadar farklı sektörlerde bu süreçten geçmiş dört kuruluş bulunuyor. Bizim de arzumuz ilk on kuruluş içinde yer almak. Sürecin devamında farklı alanlarda laboratuvarlar kurmayı planlıyoruz. Bir yandan yangına karşı tepki testlerinde uzmanlaşırken öte yandan yangın dayanım testlerini başlatacağız. Yangın dayanım testleri çok zor. Yapıyı her şeyiyle kurup, daha sonra yakmanız gibi bir fiziksel simülasyonu gerektiren ve az ürün grubunda zorunlu olan bir test seti. Ama şu an bizim yaptığımız yangına karşı tepki testleri laboratuvarı, sanayiimizin çok daha büyük bir kesimine ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hizmet verecek..."
 


İlginizi çekebilir...

Fullboard Yapı Elemanları Genel Müdürü Savaş Güzelküçük: "Alçı Plaka Pazarını Değiştiriyoruz"

Geçtiğimiz sene Ankara'da faaliyete başlayan Fullboard Yapı Elemanları, hem alçı plakalar hem de toz alçı konusunda yenilikleri profesyonellerle b...
27 Şubat 2019 Çarşamba / 17:08

Şişecam Düzcam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu: 'Şişecam Düzcam, Yaşam Kalitesini ve Konforu Artırıyor'

Şişecam Topluluğu'nun düzcam alanında faaliyet gösteren şirketi Şişecam Düzcam, 'güçlü markaları ile hızlı büyüyen ve yenilikçi çözümler sunan...
22 Kasım 2018 Perşembe / 15:53

EPSDER Başkanı Erdem Ateş: "Levha Kalınlıkları Artırılmalı"

EPS Sanayi Derneği (EPSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, derneğin EPSDER Akademi, Kalite Denetim Sistemi, haksız rekabet ve geofoam uygulamaları...
21 Eylül 2018 Cuma / 15:32

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.