E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Biyoklimatik Mimari'nin Enerji Verimliliği Açısından Önemi ve Uygulama Örnekleri

22 Eylül 2015 Salı / 09:55 | TEKNİK MAKALE
58. Sayı (Eylül-Ekim 2015)

Y. Doç. Dr. Semiha Kartal Araş. Gör. Şule Yılmaz Erten Y. Mimar Ömer Chousein Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

1. GİRİŞ

Dünya nüfusu ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, enerji talebinin artmasına, buna karşın enerji kaynaklarının hızla tükenmesine neden olmaktadır. Ülkelerin büyük bir çoğunluğu enerji gereksinimlerini karşılayabilmek için fosil yakıt tüketmekte ve gelirlerinin büyük bir kısmını enerji ithalatına ayırmaktadırlar. Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan enerji krizi, bunun en somut örneklerindendir. Dünya genelinde tüketilen enerjinin yüzde 40’lık bir kısmının yapıların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılması için kullanıldığı gözönüne alındığında, sürdürülebilir mimari adına atılacak en önemli adımın, yapıların enerji etkin olarak tasarlanmaları olduğu anlaşılmaktadır. Binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma gereksinimlerinin karşılanmasında güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından pasif olarak yararlanma yöntemleri biyoklimatik mimarinin ana hatlarını oluşturmaktadır. Biyoklimatik Mimari’de, dış ortam ile iç ortam arasında opak ve saydam bileşenlerden oluşan seçici bir kabuk oluşturulmakta ve bu sayede dış ortamın istenmeyen etkilerinden korunurken, gereksinim duyulan etkilerinden de yararlanılmaktadır.

Makalenin devamı için tıklayınız...

 


İlginizi çekebilir...

Ekoklinker ile Ses Yalıtımına İnce Kesitte Çözümler

Y. MİMAR FUNDA ALGIN Işıklar İnşaat, Teknik Ürün Yöneticisi...
27 Mayıs 2019 Pazartesi / 16:37

Farklı Kaplama Malzemeleri ile 2000-2018 Yılları Arası Çatı Kaplama İşi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

İBRAHIM BEKTAŞ / Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi AHMET EMRE DİNÇER / Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Z. ÖZLEM PARLAK BİÇER / Erciyes...
27 Mayıs 2019 Pazartesi / 16:26

Bina Cephelerinde Oluşan Tasarım Kaynaklı Bozulmaların İncelenmesi

ARŞ. GÖR. N. ÖZGE ESENER / Gebze Teknik Üniversitesi YRD. DOÇ. DR. ÖMER Ş. DENİZ / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi...
28 Mart 2019 Perşembe / 15:31

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.