E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
KILIÇOĞLU
IŞIKLAR
VMZINC
TAYF

Biyoklimatik Mimari'nin Enerji Verimliliği Açısından Önemi ve Uygulama Örnekleri

22 Eylül 2015 Salı / 09:55 | MAKALE
58. Sayı (Eylül-Ekim 2015)

Y. Doç. Dr. Semiha Kartal Araş. Gör. Şule Yılmaz Erten Y. Mimar Ömer Chousein Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

1. GİRİŞ

Dünya nüfusu ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, enerji talebinin artmasına, buna karşın enerji kaynaklarının hızla tükenmesine neden olmaktadır. Ülkelerin büyük bir çoğunluğu enerji gereksinimlerini karşılayabilmek için fosil yakıt tüketmekte ve gelirlerinin büyük bir kısmını enerji ithalatına ayırmaktadırlar. Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan enerji krizi, bunun en somut örneklerindendir. Dünya genelinde tüketilen enerjinin yüzde 40’lık bir kısmının yapıların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılması için kullanıldığı gözönüne alındığında, sürdürülebilir mimari adına atılacak en önemli adımın, yapıların enerji etkin olarak tasarlanmaları olduğu anlaşılmaktadır. Binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma gereksinimlerinin karşılanmasında güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından pasif olarak yararlanma yöntemleri biyoklimatik mimarinin ana hatlarını oluşturmaktadır. Biyoklimatik Mimari’de, dış ortam ile iç ortam arasında opak ve saydam bileşenlerden oluşan seçici bir kabuk oluşturulmakta ve bu sayede dış ortamın istenmeyen etkilerinden korunurken, gereksinim duyulan etkilerinden de yararlanılmaktadır.

Makalenin devamı için tıklayınız...

 


İlginizi çekebilir...

PV Sistemlerin Gölgeleme Elemanı Olarak Kullanımının Ofis Binası Örneğinde Değerlendirilmesi

A. Umur Göksu - MİMAR
Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik
YTÜ Mimarlık Fakültesi...
5 Haziran 2017 Pazartesi / 15:37

Çatıda Ahşap Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Gülru Koca / Işık Üniversitesi GSF
Prof. Dr. Nusret As / İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi...
10 Mart 2017 Cuma / 14:26

Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Köy Evlerinin Korunması için Cephe ve Çatı Yaklaşımlarında Yeni Bir Model: "Köyünü Yaşat Projesi"

Yrd. Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Doç. Dr. Mustafa Özgünler / Mimar Sina...
22 Şubat 2017 Çarşamba / 13:45