E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Cephe Tasarımında Günışığı Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Binası

28 Mart 2016 Pazartesi / 16:03 | TEKNİK MAKALE
61. Sayı (Mart-Nisan 2016)

Feride ŞENER YILMAZ, Alpin KÖKNEL YENER İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü fsener@itu.edu.tr, yener@itu.edu.tr

1. GİRİŞ

Binalarda günışığının etkin kullanımı, bina tasarım aşamasında doğal aydınlatma performansının belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamaları ile doğrudan ilişkilidir. Günışığının binalarda etkin olarak kullanılması ile iç mekanlarda görsel konforun sağlanması ve aydınlatma enerjisi performansının artırılması olanaklıdır. Binalarda cephe tasarımı aşaması, günışığı açıklıklarının yön, boyut ve konumlarının belirlendiği ve güneş kontrolü elemanlarının kullanımlarına ilişkin kararların verildiği bir aşamadır. Cephe tasarımında günışığı performansının değerlendirilmesi, ileride karşılaşılabilecek görsel konfor koşulları ve enerji performansı ile ilgili problemlerin önceden denetim altına alınması açılarından son derece önemlidir. Binalarda günışığı performansının doğru şekilde belirlenmesi, dış aydınlık düzeyinin gerçeğe en yakın olarak hesaplanmasına bağlıdır. Bu hedefle, binaların yıl boyu tüm kullanım saatlerinde gerçekleşen günışığı aydınlığının yöreye ilişkin verilere bağlı olarak yıl içinde gerçekleşen farklı gök koşullarını ifade eden “Gök Modelleri” uyarınca hesaplanması gerekmektedir.
Ofis binaları için sağlanması gereken görsel konfor koşullarına ilişkin tanımlar ve açıklamalar TS EN 12464-1 standardında yer almaktadır [1]. Bu standart kapsamında farklı işlevler için sağlanması gereken değerlere yer verilmekte olup, buna göre ofis hacimlerinde çalışma düzlemi üzerinde sağlanması gereken aydınlık düzeyi 500 lx olarak belirtilmektedir.

Makalenin devamı için tıklayın...

 


İlginizi çekebilir...

Ekoklinker ile Ses Yalıtımına İnce Kesitte Çözümler

Y. MİMAR FUNDA ALGIN Işıklar İnşaat, Teknik Ürün Yöneticisi...
27 Mayıs 2019 Pazartesi / 16:37

Farklı Kaplama Malzemeleri ile 2000-2018 Yılları Arası Çatı Kaplama İşi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

İBRAHIM BEKTAŞ / Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi AHMET EMRE DİNÇER / Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Z. ÖZLEM PARLAK BİÇER / Erciyes...
27 Mayıs 2019 Pazartesi / 16:26

Bina Cephelerinde Oluşan Tasarım Kaynaklı Bozulmaların İncelenmesi

ARŞ. GÖR. N. ÖZGE ESENER / Gebze Teknik Üniversitesi YRD. DOÇ. DR. ÖMER Ş. DENİZ / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi...
28 Mart 2019 Perşembe / 15:31

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.