E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ÇUHADAROĞLU
EGGER

Cephe Tasarımında Günışığı Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Binası

28 Mart 2016 Pazartesi / 16:03 | MAKALE
61. Sayı (Mart-Nisan 2016)

Feride ŞENER YILMAZ, Alpin KÖKNEL YENER İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü fsener@itu.edu.tr, yener@itu.edu.tr

1. GİRİŞ

Binalarda günışığının etkin kullanımı, bina tasarım aşamasında doğal aydınlatma performansının belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamaları ile doğrudan ilişkilidir. Günışığının binalarda etkin olarak kullanılması ile iç mekanlarda görsel konforun sağlanması ve aydınlatma enerjisi performansının artırılması olanaklıdır. Binalarda cephe tasarımı aşaması, günışığı açıklıklarının yön, boyut ve konumlarının belirlendiği ve güneş kontrolü elemanlarının kullanımlarına ilişkin kararların verildiği bir aşamadır. Cephe tasarımında günışığı performansının değerlendirilmesi, ileride karşılaşılabilecek görsel konfor koşulları ve enerji performansı ile ilgili problemlerin önceden denetim altına alınması açılarından son derece önemlidir. Binalarda günışığı performansının doğru şekilde belirlenmesi, dış aydınlık düzeyinin gerçeğe en yakın olarak hesaplanmasına bağlıdır. Bu hedefle, binaların yıl boyu tüm kullanım saatlerinde gerçekleşen günışığı aydınlığının yöreye ilişkin verilere bağlı olarak yıl içinde gerçekleşen farklı gök koşullarını ifade eden “Gök Modelleri” uyarınca hesaplanması gerekmektedir.
Ofis binaları için sağlanması gereken görsel konfor koşullarına ilişkin tanımlar ve açıklamalar TS EN 12464-1 standardında yer almaktadır [1]. Bu standart kapsamında farklı işlevler için sağlanması gereken değerlere yer verilmekte olup, buna göre ofis hacimlerinde çalışma düzlemi üzerinde sağlanması gereken aydınlık düzeyi 500 lx olarak belirtilmektedir.

Makalenin devamı için tıklayın...

 


İlginizi çekebilir...

Çatı Kaplama Malzemelerinin Yağış Suyu Toplanmasına Etkisinin İncelenmesi

ÖĞR. GÖR. İBRAHİM BEKTAŞ Erciyes Üniversitesi DR. AHMET EMRE DİNÇER Karabük Üniversitesi DOÇ. DR. ZÜBEYDE ÖZLEM PARLAK BİÇER Erciyes Üniversi...
23 Kasım 2018 Cuma / 10:01

PV Sistemlerin Gölgeleme Elemanı Olarak Kullanımının Ofis Binası Örneğinde Değerlendirilmesi

A. Umur Göksu - MİMAR
Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik
YTÜ Mimarlık Fakültesi...
5 Haziran 2017 Pazartesi / 15:37

Çatıda Ahşap Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Gülru Koca / Işık Üniversitesi GSF
Prof. Dr. Nusret As / İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi...
10 Mart 2017 Cuma / 14:26


©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.