E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ÇUHADAROĞLU
EGGER

Çatıda Ahşap Kullanımı

10 Mart 2017 Cuma / 14:26 | MAKALE
66. Sayı (Ocak-Şubat 2017)

Yrd. Doç. Dr. Gülru Koca / Işık Üniversitesi GSF Prof. Dr. Nusret As / İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

1. GİRİŞ

Çatı, yapıyı atmosferik etmenlerden ayırmak amacıyla oluşturulan elemanlardan biridir. Örtü ve konstrüksiyon olmak üzere iki bileşenden oluşan çatıların sınıflandırmasında en sık kullanılan yöntem, çatı arası boşluğunun varlığına göre yapılan sınıflandırmadır. Buna göre çatılar; çatı arası boşluğu olan (soğuk) ve olmayan (sıcak) çatılar olarak sınıflandırılırlar.
Soğuk çatılarda örtü ile taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası vardır. Sıcak çatılarda ise tüm katmanlar birbiri üzerine oturur. Soğuk çatılar eğimli olmaları nedeniyle yapının kalan kısmından ayrılmakta; bu sayede kar, yağmur, rüzgâr, UV ışını gibi dış etmenlere karşı yapıyı korumaktadırlar. Bu tip çatılarda taşıyıcı ve kaplama elemanları genelde ahşaptan oluşturulur. Bununla birlikte, örtü elemanları farklı malzemelerden olabilmektedir [1].
Geleneksel yapı sistemlerinde başka alternatif olmayışı nedeniyle kullanılan ahşap, günümüzde ise sahip olduğu avantajlı özelliklerden dolayı tercih edilmektedir. Çatıda kullanılan malzemelerin iç mekân konfor koşullarını sağlayabilmesi için fiziksel, mekanik ve teknolojik bazı performans kriterlerini yerine getirebilmesi ve hizmet ömürlerinin uzun olması gerekmektedir. Bununla birlikte yatay ve yataya yakın bir düzlemde konumlanmış olması, çatının atmosfer etmenlerini bünyesinde daha uzun süre tutmasına neden olup, bozunma ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle çatı kullanımında ahşabın performans özellikleri, kullanılan ahşap türü ve birleşim elemanları önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, ahşabın çatıda geçmişten günümüze kullanımı, farklı çatı tipleri, kullanılan ahşabın türü ve formu ile birleşim teknikleri ele alınmıştır.

Makalenin devamı için tıklayınız...

 


İlginizi çekebilir...

Çatı Kaplama Malzemelerinin Yağış Suyu Toplanmasına Etkisinin İncelenmesi

ÖĞR. GÖR. İBRAHİM BEKTAŞ Erciyes Üniversitesi DR. AHMET EMRE DİNÇER Karabük Üniversitesi DOÇ. DR. ZÜBEYDE ÖZLEM PARLAK BİÇER Erciyes Üniversi...
23 Kasım 2018 Cuma / 10:01

PV Sistemlerin Gölgeleme Elemanı Olarak Kullanımının Ofis Binası Örneğinde Değerlendirilmesi

A. Umur Göksu - MİMAR
Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik
YTÜ Mimarlık Fakültesi...
5 Haziran 2017 Pazartesi / 15:37

Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Köy Evlerinin Korunması için Cephe ve Çatı Yaklaşımlarında Yeni Bir Model: "Köyünü Yaşat Projesi"

Yrd. Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Doç. Dr. Mustafa Özgünler / Mimar Sina...
22 Şubat 2017 Çarşamba / 13:45


©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.