Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 81. Sayı (Temmuz-Ağustos 2019)

cativecephe.com 14 Çatı & Cephe / Temmuz-Ağustos 2019 röportaj “Cephe, Bir Bütün Olarak Ele Alınmalı!” PÜKAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ermurat: PÜKAD (Pencere ve Kapı Sektörü Derneği)’ın geçtiğimiz şubat ayındaki olağanüstü genel kurul toplan- tısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Abdulkadir Ermurat, “Bina cepheleri bir bütün olarak ele alınmalı ve ısı köprüsü oluşturabilecek her türlü malzeme ve uygulamadan kaçınılmalı. Ancak böy- le olursa kesintisiz bir yalıtım kabuğu oluşturulur ve gerçekten enerji verimli binalar yapılabilir” diyor. dığı çok net bir şekilde bilinir. Mesela bir binadaki ısı kaçaklarının yüzde otuza yakınının, yalıtım değeri yük- sek olmayan malzemelerden yapılmış pencere ve kapılardan olduğu herke- sin malumudur. Bu konuda her türlü bilgiye sahibiz. Ne yapılması gerektiği de bilinir. Fakat enerjide dışa bağımlı, dövizle enerji tedarik eden bir ülke olarak maalesef bu bilgileri ve hassa- siyeti tam anlamıyla sahaya yansıta- mıyoruz. Örneğin, TS 825’te şu anda pencerelerle ilgili tavsiye edilen ısı ile- tim değeri 1,8 W/m²K’dır. Bu değer 2008 yılındaki revizyonla 2,4’ten 1,8’e düşürülmüştü. Bu rakam bile aslında çok yetersiz. Avrupa’da pasif evler için standart hale getirilen pencere ısı iletim değeri 0,8 W/m²K. Avrupa 0,8 değerine sahip pencereleri uygular- ken Türkiye’de hala 1.8 değeri tav- siye ediliyor. Üretici firmalarımız ise bu konuda standartların önünde gidiyor. Ülkemizde 1.8’in altındaki değerler- deki profiller 1998’den beri üretilebili- yor aslında. Üreticiler olarak rahatlıkla 0,8’in altına düşebiliriz. Ama dediğim gibi teknolojik gelişmeler sahaya tam anlamıyla yansımıyor, piyasadan da böyle talep sıkça gelmiyor. ÇATI VE CEPHE: Yeni yönetim ola- rak gündeminizde neler var ve hedef- leriniz neler? ABDULKADIR ERMURAT: PÜKAD olarak geçtiğimiz yıllarda değişen tüzü- ğümüzle birlikte öncelikle üye sayımızı artırmayı amaçlıyoruz. Üye olabilecek şartları sağlayan firmalarla görüşme- lere başladık. Niteliği es geçmeden üye sayımızla da güçlü ve etkin olmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile çalışarak PVC Doğrama Montajcısı meslek standardını hazırla- mıştık. Resmi Gazete’de ilan edilen bu standardımız çerçevesinde bayilerimizi ve alt bayilerini seminerlerle, yaptık- ları işin önemini ve enerji verimliliği anlamında hassasiyetini anlatmaya çalışıyoruz. Sektörümüz açısından çok önemli olan bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ülkemizde PVC profil standardı otur- muş durumda fakat ısı yalıtım stan- dartlarının yükselmesiyle TS 825’te yer alan sektörümüzün konusu ile ilgili bölümlerde de bazı değişiklikler yapıl- ması gerektiğinden, bazı çalıştay ve komitelerde yerimizi alarak söz konusu çalışmalara dahil oluyoruz. ÇATI VE CEPHE: Enerji tasarrufu konusunda pencere ve kapıların önemi nedir? Ayrıca bu konuda yaşanan sorunlar ve çözüm yollarını özetleye- bilir misiniz? ABDULKADIR ERMURAT: Tür- kiye’de enerji tasarrufu konusu ben kendimi bildim bileli konuşulur. Sorun- ların da nereden, nelerden kaynaklan-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=