Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 81. Sayı (Temmuz-Ağustos 2019)

cativecephe.com Çatı & Cephe / Temmuz-Ağustos 2019 16 Ayrıca pencerelerde 1.8 değeri sağ- lansa bile yeterli olmuyor. Pencerenin takıldığı yerde duvarla doğrama ara- sında bir “kör kasa” gerçeği var. Sek- törde her profesyonel ve her mimar bu gerçeği bilmesine rağmen nedense bu sorun göz ardı ediliyor. Pencere siste- minin yalıtım performansı çok yüksek olsa bile kör kasaya monte edildiğinde, gerekli yalıtım önlemleri alınmadığı takdirde uygun yalıtım değerleri tam elde edilemiyor. Avrupa’daki mimar ve mühendis- ler bizden akıllı değiller; bilgi herkesin elinin altında, nasıl yapılması gerek- tiği herkes tarafından biliniyor ama sahada, şantiyede bu bilgiler ciddi- yetle dikkate alınmayabiliyor. Sorun belki de kolaycılıktan, her işi çabucak bitirme arzusundan kaynaklanıyor. Müteahhidin zamana kısıt getirmesi, on beş günde yapılacak bir işin beş günde teslim edilmesini talep etmesi, birçok şeyin yüzeysel yapılmasına neden oluyor. Bir montajcıdan günde beş doğrama montajı yerine 15 doğ- rama montajı yapması talep edildi- ğinde özellikle doğrama ile duvar arası yalıtım işlemleri gerektiği gibi olma- yabiliyor. Özetle, bina cepheleri bir bütün olarak ele alınmalı ve ısı köprüsü oluşturabilecek her türlü malzeme- den ve uygulamadan kaçınılmalıdır. Ancak böyle olursa kesintisiz bir yalıtım kabuğu oluştururuz ve gerçekten enerji verimli binalar yapmış oluruz. ÇATI VE CEPHE: Sıkıntılı bir eko- nomik ortamda inşaat sektörünün mevcut durumunu nasıl değerlendiri- yorsunuz? Sektördeki durgunlukla ilgili görüş, öneri ve öngörüleriniz neler? ABDULKADIR ERMURAT: PVC pencere ve kapı sektörü olarak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla üretimimizin büyük çoğunluğunu yeni binalara kaydırmıştık. Bu dönemde, binasının kentsel dönüşüme gireceğini düşü- nen binlerce konut sahibi, yakında yıkılacağını tahmin ettiği evlerine bir sineklik bile taktırmıyordu. Kentsel dönüşüm büyük şehirlerde önemli ölçüde azaldı. İnşaat sektörüyle ilgili kamu kuruluşlarının, özel firmaların ve bizim gibi derneklerin çabalarıyla yenileme pazarı canlandırılıyor. Bu kapsamda sadece konutların dışında endüstriyel binalar ve otel gibi yapıları da düşünmek gerekiyor. Bu yenileme pazarı şu anda Avrupa Birliği ülkele- rinde revaçta. Sadece tarihi binalar değil, mevcut konutlar da yenilenerek daha enerji verimli hale getiriliyor. “Derin Yenileme” olarak tabir edi- len söz konusu yenilemelerin sadece makyaj değil, penceresinden elektrik tesisatına, taşıyıcı sisteminden çatısına kadar uzanan unsurları kapsayacağını da hatırlatmak isterim. İnşaat sektörü için sağlıklı olanı da, yeni inşaatlarla birlikte yenileme pazarının da canlı olmasıdır. Ayrıca artan ihracat sektö- rün nefes almasını sağlıyor. Kentsel dönüşüm günlerinde neredeyse tam kapasite bu pazara çalışan sektörde ekonomik durgunluk nedeniyle kapa- site kullanım oranları düşünce ihracata yönelik adımlar atılmaya başlandı. ÇATI VE CEPHE: Plastik pencere ve kapı doğramalarının avantajları ve dezavantajları nelerdir? ABDULKADIR ERMURAT: Haya- tın birçok alanında sayısız yararlı işte kullanılan plastik, son yıllarda birçok problemin sorumlusu olarak görün- meye başladı. Çevreci olmamakla itham edilen plastiğin iradesi ve aklı yoktur. Dolayısıyla çevreci olan veya çevreci olmayan “İnsan”dır. Doğayı insan kirletir, aklı ve iradesi olmayan bir nesne değil. Evet plastik doğaya atılmamalı. Ama atıldığı takdirde suç plastiğin değildir. Sorun, insanın plas- tiği kullanma şeklinde. Plastik, yaşam döngüsünde karbon- dioksit salımı açısından, en avantajlı ürünlerden birisi. Çünkü çok düşük enerjiyle üretiliyor. Mesela PVC profil- ler alternatif ürünlerden beş kat daha az enerji ile şekillendirilebiliyor. Ayrıca çok da kolay geri dönüştürülebilen bir malzeme. Kentsel dönüşüm çalışma- larında yıkım kararı çıktığında ilk gün plastik doğramalar toplanır ve geri dönüşüme gönderilir. Defalarca geri dönüştürülebilecek plastik doğramayı toplamak pratik, kolay ve çok kârlı- dır. Geri dönüşümü kolay olması da önemli bir avantajı olarak öne çıkıyor. Ayrıca yaşam döngüsü boyunca sağla- dığı enerji tasarrufuyla, daha az enerji tüketilmesini sağlıyor. Teknolojik ilerleme doğrultusunda gelişen PVC profiller ve bunlarla oluş- turulan pencere sistemleri enerji tasar- rufuna büyük katkılar sağladığı gibi, uygulandıkları mekanlarda yaşam konforu da sağlamaktadır. En önem- lisi de iklim değişikliğinden kaynaklı küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için her daim çevreci yaklaşımla üre- tim yaparak bunu sahaya yansıtma- mız gerekiyor artık. Dünyanın gidişatı bunu gerektiriyor. “TÜRKİYE’DE BİR ‘ KÖR KASA ’ GERÇEĞİ VAR. HER PROFESYONEL BU GERÇEĞİ BİLMESİNE RAĞMEN NEDENSE BU SORUN GÖZ ARDI EDİLİYOR” “PLASTİĞİN İRADESİ VE AKLI YOKTUR... DOLAYISIYLA ÇEVRECİ OLAN VEYA ÇEVRECİ OLMAYAN ‘ İNSAN ’DIR” röportaj

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=