Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 81. Sayı (Temmuz-Ağustos 2019)

cativecephe.com Çatı & Cephe / Temmuz-Ağustos 2019 18 çatı ve cephede elektrik üretimi / güncel Mahsuplaşma Yönetmeliği ile Yeni Bir Dönem Başlıyor Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Üretiminde Önemli bir Adım Dokuz milyondan fazla bina stoku ile çatı üzeri güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olan Türkiye’de yeni bir dönem başladı. Enerji tüketicilerinin aynı zamanda enerji yatırımcısı olmasının önünü açan aylık mahsuplaşma yönetmeliğini de içeren “Elektrik Piyasasında Lisans- sız Elektrik Üretim Yönetmeliği”, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak 12 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. E lektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin sadece çatı ve cephe uygu- laması olarak gerçekleştirilebileceği belirlenirken, işletmeler ya da vatan- daşlar artık lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğu olmadan daha fazla elektrik üretebilecek. Mesken aboneleri için 10 kW, tüm işletmeler ve kamu kurumlarında 5 MW’a kadar kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasının satılabil- mesinin önü açıldı. Aylık mahsuplaşma uygulamasının önünü açan yönetmelik düzenlemesi ile güneş enerjisine dayalı elektrik üre- timi yapabilecek atıl haldeki çatı, cephe gibi alanlar değerlendirilecek, üretim ve tüketim noktası aynı olmak şartıyla mevcut “Bağlantı Gücünü” aşmamak üzere güneş ya da rüzgar santrali kuru- labilecek. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı üretim faaliyeti gösteren tesis- ler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin kararda deği- rik üretim tesislerine getirilen 1,000 MW’lık sınırın kaldırılması ile tarımsal sulama aboneleri ile içme suyu tesis- leri ve atık artıma tesisleri ile birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşıla- mak üzere kamu kurumları tarafından kurulan çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir elektrik üretim tesisleri de uygulama kapsamına dahil edildi. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elekt- rik Üretim Yönetmeliği ile güneş ener- jisine dayalı üretim tesislerinin sadece çatı ve cephe uygulaması olarak ger- çekleştirilebileceği belirlendi. Çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaş- şiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin 10 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Lisanssız yönet- meliği için ön koşulları belirlemiş olan bu karar ile üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 MW’dan 5 MW’a yük- seltilerek üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi üretiminin EPDK tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden ücretlendirileceği belirlendi. Sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için kurulan çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi kaynaklı üre- tim tesisleri ile diğer yenilenebilir elekt-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=