Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 81. Sayı (Temmuz-Ağustos 2019)

cativecephe.com Çatı & Cephe / Temmuz-Ağustos 2019 40 makale MUAMMER YAMAN Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 1. GİRİŞ S on dönemlerde, insanların ihti- yaçları doğrultusunda enerji kullanımı hızlı bir şekilde artmış- tır. Enerjiye duyulan ihtiyaçla birlikte mevcut kaynakların tükenmesi gün- deme gelmiş ve insanlar yeni kaynak arayışında bulunmuşlardır. Özellikle temiz ve tükenmeyecek olan enerjinin kullanımı ön planda tutulmuş ve doğal kaynaklara ilgi artmıştır. İnsanın yaşam sürecinin çoğunlukla binalarda geçmesi yönünden, binalarda kullanılan enerji- nin üretilmesi ve sürekliliğinin sağlan- ması önemli olmuştur. Binalarda ener- jinin kullanımı konfor gereksinimlerine göre şekillenmektedir. Binalar çerçe- vesinde enerjinin üretilmesine yönelik bilinen yöntemlerden biri fotovoltaik panellerin kullanımı ile olmaktadır. Fotovoltaik paneller güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen sis- temlerdir. Günümüzde binaların yapı kabuğunda sıklıkla tercih edilmektedir. Fotovoltaik panellerin enerji üret- mesinde en kritik durum, paneller ve güneş ilişkisidir. Güneş ile temas halinde olması gerekli olan panel ele- manların son dönemlerde cephede de çok sık kullanıldığını görmekteyiz. Cephede, doğrudan cephe elemanı olarak kullanılması, cephede bir kap- lama eleman olarak kullanılması veya cephede gölgelendirme elemanı olarak kullanılması gibi durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu farklı kullanımların olması, tasarımdan veya fiziksel kon- for koşulları gereği ortaya çıkmaktadır. Fotovoltaik panel türlerinin kullanım- larında elektriğin olması, olası bir yan- gın anında büyük risk oluşturmaktadır. Yangının ortaya çıkmasına sebep ola- bileceği gibi yangının hızlı bir şekilde yayılmasına da sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, cephelerde kullanılan fotovoltaik paneller incelenmiş ve örneklerle desteklenerek açıklanmıştır. Aynı zamanda cephelerde kullanılan fotovoltaik panellerde alınması gere- ken yangın güvenlik önlemleri üze- rinde durulmuş, yönetmelik, malzeme ve tasarım açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. 2. CEPHELERDE FOTOVOLTAİK PANEL KULLANIMININ İNCELENMESİ Bina ölçeğinde fotovoltaik panel- lerin kullanılması genel olarak bina üst kabuklarıydı. Güneş ile temasın en çok sağlandığı yüzeyler olarak üst kabuklar, bu amaçla doğru bir yaklaşım olmaktaydı. Günümüzde çatı türlerinin değişmesi, çatıda yeterli alanın bulun- maması ve çatının insan kullanımına açılması gibi sebeplerden dolayı panel- lerin cephelerde kullanımı yaygınlaştı. Cephelerde Kullanılan Fotovoltaik Panellerin Yangın Güvenlik Önlemleri Bağlamında İncelenmesi (*) (*) 9. Ulusal Çatı & Cephe Kongresi’nde yayınlanmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=