BAU Teknolojileri Dergisi 1. Sayı (Ocak-Şubat 2022)

CEPHEDER / Başkan 54 BAU TEKNOLOJİLERİ • Ocak-Şubat / 2022 Y eni yıla enerji ve hammadde olmak üzere pek çok girdi maliyetindeki artışla beraber, ham- maddeye ulaşım güçlüğü, navlun sorunları, döviz kurlarında ve enflasyonda belirsizlik ile giriyoruz. Tedarik zincirindeki sıkıntılar bütün dünyada da önemli bir sorun. Bununla birlikte, cephe sektörünün ihracat pazarlarına yönelerek büyümeye devam edece- ğini ön görebiliriz. Türkiye inşaat sektörü, üretim kapasitesi ve uygu- lama bilgisi ile farklı pazarlara olan yakınlığını avantaja dönüştürebilecek ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edebilecek altyapıya sahip. Bunun için mevcut kapasite- nin ve bilgi birikiminin arttırılarak devam edilmesi, teda- rik zincirlerinin değer zincirleri ile değiştirilmesi ve ürün- lerimizin teknolojik altyapımızı kullanarak daha fazla katma değerli ürünlerle ikamesi ile sektörümüz büyü- yerek devam edecektir. Önümüzdeki yıllarda Avrupa pazarının yanı sıra çok hızlı bir büyüme kapasitesine sahip Orta Doğu ve Afrika pazarına olan yakınlığımı- zın da çok büyük bir avantaj olacağına, ihracatımızın mevcut iç pazar ihtiyacımızla beraber büyümeye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Son yıllarda bütün dünyada iklim değişiklikleri ve azalan kaynakların daha verimli kullanılması zorun- luluğu, enerji tasarrufu, karbon emisyonlarının düşü- rülmesi konularını listenin başına taşımış durumda. Bu yaklaşımlarla, ilgili çağımızın en önemli planlarından biri şüphesiz Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı olacak. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, AB'nin 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmak ve AB ekonomisini daha sürdürülebilir bir modele dönüştürme genel hedefiyle AB Komisyonu tarafından önerilen bir yasal ve düzen- leyici eylem planı. Yeşil Mutabakat, bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlıyor. Mutabakat, önümüzdeki on yıl içinde en az 1 trilyon Euro değerinde ek kamu ve özel yatırımı harekete geçir- mek için tasarlanan Avrupa Yeşil Mutabakat Yatırım Planı tarafından finanse ediliyor. Artık enerji etkin, hatta sıfır-enerji bina konseptle- rinin ön plana çıktığı günümüzde cephenin önemi de yadsınamaz. Elbette bütün dünyada cephe kavramında da yeni yaklaşımlar, yeşil cepheler, enerji üre-ten cep- heler, hareketli cepheler gibi yeni çağdaş cephe anlayışı gündemde. Tüm bu yeniliklerin yanında, iklim krizinin etkilerini daha az hissetmek için doğru sistemler, bilinçli tüketici ve eğitimli uygulayıcı konuları da ön plana çıkıyor. Bütün bu gelişmeler ışığında, Cephe konusunun mimari–sta- tik–şehircilik-estetik-tarihi-kültürel-yeni trendler, her yönü ile bütünleşik olarak ele alınması gereken bir konu olduğu malum. CEPHEDER’in 2022 yılındaki en önemli misyon- larından biri mesleki yeterlilik standartlarının oluşturul- ması. Yerleşim birimlerinin dayanıklı, sağlıklı yapılara, cephelere sahip olmasında uygulama sürecinin önemi de ortada. Yapılacak mesleki eğitimlerle belirlenen stan- dartlarda hizmet veren ekipler Türkiye’de olduğu kadar yurt dışındaki projelere de değer katacak. Ayrıca, kaliteli ürün, uygulama ve işçiliğin önemini kamuoyundaki tüm paydaşlara da anlatmak, kullanıcıla- rın bilinçlendirilmesi ile insan hayatını olumsuz etkileyen koşulları en aza indirecek sistemler hakkında bilgi ver- mek, CEPHEDER’in 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi planladığı bir başka önemli hedef. Daha eğitimli, deneyimli ekiplerin, daha bilinçli bir kullanıcıya hizmet vereceği bir gelecek temenni ediyoruz. CENGİZHAN OKUR CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Okurlar,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=