E-Dergi Oku 
KILIÇOGLU

2007 Yılı Çatı ve İnşaat Sektörünün Durumu ve 2008 Yılından Beklentiler

2007 Yılı Çatı ve İnşaat Sektörünün Durumu ve 2008 Yılından Beklentiler

KONUK YAZAR
13. Sayı (Mart Nisan 2008)

2007 yılı ilk aylarında, 2006 yılındaki sektörel büyümenin ekonomi uzmanlarınca yüzde 21 olarak ifade edilmesine rağmen, 2007 yılındaki sektörel büyümenin ikinci çeyrekten itibaren düşeceği öngörümüz, büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 15, üçüncü çeyrekte yüzde 10 ve yıl sonunda da yüzde 5 gibi oranlara kadar düşmesi ile doğru çıkmıştır.
Şüphesiz ticaret hayatı, üst üste seçimler ve stabil olmayan politik durumlardan direkt olarak negatif yönde etkilenecekti. Her şeye rağmen 2007 için ortalama yüzde 15 olarak belirlenen inşaat sektörü büyüme oranı sektör için bir başarıdır. Çatı sektörünün ise bu rakamlardan daha düşük bir büyüme oranında geliştiğini sanmaktayım.

2008’de, 2007’den büyük bir düşüşle gelen sektörel büyüme rakamlarının tekrar yükselişe geçmesi için bir takım önlemlerin alınarak, acilen uygulamaya sokulması gerekmektedir. Üstelik daha önceki senelerde var olan olumlu dış ekonomik pozisyon, 2008 için daha olumsuz bir ekonomik durumu göstermektedir.

Sektörün tekrar büyüme trendine girebilmesi için alınacak önlemler içinde öncelikle, genel ortamın istikrarlı, güvenilir bir yatırım ortamı haline getirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine, arsa üretimine, proje denetim ve müşavirlik hizmetlerine destek verilmesi, inşaat malzemeleri üretiminde teşvik edici ve kaliteyi artırıcı önlemlerin alınması sayılabilir. Sektörün bilinen problemleri her sene büyüyerek geliyor. Problemlerin çözümleri için sarf edilen gayretler çoğalmasına rağmen henüz problemleri tüm inşaat sektörü içinde bulunan gruplarıyla beraber ele alacak, analiz ve çözümlemeleri ile gerekli koordinasyonları yapıp ve stratejileri üretebilecek bir organizasyon oluşturulamamıştır.

2008’e negatif yönden bakarsak, kronik hale gelen problemler içinde yetişmiş ve kalifiye personel eksikliği, aşırı ve haksız rekabet, düşük kalite, standardizasyon eksikliği, akreditasyon ve mevzuat kaynaklı sorunlar, ekonomik kırılganlık, yurtdışı taahhüt işleri sorunları, yüksek riskler, firmaların zayıf mali yapıları, zayıf mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini sayabiliriz. Ancak pozitif yönden bakıldığında sektörün gücü, fırsat değerlendirebilirliği, esnekliği ve kuruluşların gayretleri ile iyimserliğimiz de artırıyor.

ÇATIDER Çatı Nihai Kaplamaları Sektör Büyüklüğü Araştırması

Derneğimiz sektör büyüklüğü araştırmasını iki senede bir yapmaktadır. 2006 yılı başında derneğimiz 2005 yılının sektörel büyüklüğünü tespit etmiş ve elde edilen bilgileri yayınlamıştır. Bu araştırmaya göre 2005 yılının eğimli çatı kaplama malzemeleri sektör büyüklüğü 89.040.000 m2 olmuştur. Piyasa verilerinin analizi sonucunda sektör büyüklükleri 2006 yılı sonu itibariyle 96.000.000 m2 ve 2007 yılı sonu itibariyle yaklaşık 100.000.000 m2 öngörülmüştür. ÇATIDER bünyesinde oluşturulan komisyon ocak ayı içinde başlayan çalışması ile 2007 yılına ait sektör büyüklüğünü bulacak ve 2008 yılı rakamlarını öngörecektir. Bu çalışma esasına göre bilgilerimiz netleşecektir. Sektörel büyüklük için 2008’de 103.000.000 m2 veya 105.000.000 m2 öngörülebilir.

Sektör Yatırımları

2007 yılı içinde özellikle yalıtım malzemeleri üreticilerinin yatırımları dikkatleri çekti. Diğer üretici yatırımlarında ise dikkate değer bir miktar yok.

Teknolojik Gelişmeler

Çatı sektöründe, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sürekli bir yenilik arayışı vardır. Her çatı katmanının üreticisi, kendi malzemesinin gelişmesi için çaba harcamaktadır. 2007 yılının teknolojik gelişmeleri içinde çatı ışıklıklarını, gelişmiş çatı pencerelerini, doğal ışığın ışık bacaları ile kullanımını, fotovoltaik çatı kaplama sistemleri ile çatılarda enerji üretimini, çatı kaplamaları altında ısı üreten sistemleri ve yeşil çatı sistemlerini ve malzemelerini sayabiliriz.

Yasal Düzenlemeler

Çatı sektörünün 2007 yılında en önemli değişikliği çatı eğimlerinin bazı belediyelerce, özellikle yeni yapılanma bölgelerinde yüzde 45’e çıkarılması oldu. Ayrıca inşaat sektöründe mevcut eskimiş ve depreme dayanıksız yapı stoğunun yenilenmesi için çıkarılan yeni düzenlemelerin ve genel olarak da yapı malzemelerinin kalite ve standartları konusundaki düzenlemelerin tüm inşaat sektörüne olumlu etkisi olacaktır.

Adil Baştanoğlu /ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı
 


İlginizi çekebilir...

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı çok kısa bir özetle net sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfırlanması hedefini içermektedir....
19 Kasım 2021

Gelecek için Geçmişten Yararlanmak II

CİHAN KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com...
22 Kasım 2019

Gelecek için Geçmişten Yararlanmak

CİHAN KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com...
30 Eylül 2019

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.