E-Dergi Oku 
KILIÇOGLU

Güneşten Enerji Üreten Sistemlerin (GES) Kredilendirilmesi ve Fonlanması

Güneşten Enerji Üreten Sistemlerin (GES) Kredilendirilmesi ve Fonlanması

28 Mart 2016 | KONUK YAZAR
61. Sayı (Mart-Nisan 2016)

Dr. Erdener ILDIZ erdener@ildiz.com.tr

Ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleri çerçevesinde, enerjinin üretiminden kullanımına kadar olan süreçte, verimliliğin artırılmasını sağlayacak olan “Enerji Verimliliği” yatırımları, bankalarca yurt dışından temin edilen, uzun vadeli ve düşük faizli döviz cinsinden kaynaklar ile kredilendirilmekte olup, aynı zamanda IPARD (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Projesi) ile önümüzdeki dönemde de artan oranda hibe fonlarla kredilendirilmeye devam edilecektir.

Yaşam standardında, hizmet kalitesinde, üretim miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması olan “enerji verimliliği yatırımları” her sektörde uygulama alanı bulabilmektedir.

Enerji Verimliliği Kapsamındaki Projelerin;
•    Enerji tüketimini en az % 20 oranında azaltması veya
•    Projeden sağlanacak faydanın en az % 50’sinin enerji verimliliğinden kaynaklanan maliyet tasarrufundan oluşması
kriterlerini yerine getirmesi gerekmektedir.
Bu kriterler kapsamında inşaat, sanayi, turizm, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin;
•    Çatı ve cephelerde GES ile elektrik enerjisi üreten sistemleri
•    Isıtma, havalandırma, soğutma sistemleri
•    Atık ısı kazanım sistemleri
•    Basınçlı Hava sistemleri
•    Yalıtım sistemi (mantolama, ısıcam vb.)
•    Elektrik-aydınlatma sistemleri ve su tüketimi (LED ampullerin kullanımı, sensörler, güneş enerjisi, su sistemi vb.)
•    Enerji tasarruflu makine, teçhizat kullanımı (klimalar, motorlar, kompresörler vb.)
•    Enerji tasarruflu yakıt sistemlerine geçilmesi (kazanların yenilenmesi vb.)
•    Isıtma ve elektrik üretiminde kojenerasyon sistemler kullanılması vb.
yatırımları, “Enerji Verimliliği”ne yönelik projeler olarak değerlendirilebilir.

Enerji verimliliği kredilerinin şartları, projeye ve kaynağa göre değişmekle beraber, değerlendirme çalışması sonucu belirlenmekte ve 2-3 yıl ödemesiz dönem dahil 7-10 yıla kadar çıkabilmektedir.

Kredilerin faizleri ise kaynağa ve teminat durumuna göre değişmektedir. Cari faiz oranları olarak Dolar bazında %2 ile %5 arasında değişebilmektedir.

IPARD fonlarından yararlanmak için ise;
-     Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
-     Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
-     Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
-     Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
-     Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
-     Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
-     Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi,
-     Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
-     Kırsal Turizm
-     Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
konularında projeler sunulması gerekmektedir.

Kabul edilen projelerin %65-100’ü hibe olarak karşılanabilmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası Elektronik Meslek Komisyonu bünyesinde başlattığımız bir proje ile Ankara Nallıhan ilçesi Eymir Köyü’nde, köy kooperatifi bünyesinde kurulu pekmez üretim tesisinin çatısı (150 m2) üzerine kurulacak olan 24 KWp’lık Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Sistemin maliyetinin %65’nin “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” kapsamında, IPAR hibe fonundan karşılanacağını da burada belirtmek isterim.

Benzer projelerle, bu fonların yoğun bir şekilde kullanılması dileğiyle...

 


İlginizi çekebilir...

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı çok kısa bir özetle net sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfırlanması hedefini içermektedir....
19 Kasım 2021

Gelecek için Geçmişten Yararlanmak II

CİHAN KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com...
22 Kasım 2019

Gelecek için Geçmişten Yararlanmak

CİHAN KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com...
30 Eylül 2019

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.