E-Dergi Oku 
KILIÇOGLU

PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öktem: "2015'i Yüzde 9 Büyüme ile Kapattık"

PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öktem:

28 Mart 2016 | SÖYLEŞİ
61. Sayı (Mart-Nisan 2016)

Yalıtımlı panel sektörünün geçtiğimiz seneyi yüzde ona yakın bir büyümeyle kapattığını söyleyen PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öktem, önümüzdeki dönemde ise panel ürünlerinde mukavemet artırıcı iyileştirme çalışmaları ve yükselen kalite anlayışı ile sektörün uluslararası sahada da rekabet edebileceğini öngörüyor.

Çatı&Cephe: Yalıtımlı panel sektörü üretim, ithalat, ihracat ve kapasite kullanımı açısından 2015 yılını nasıl geçirdi?

Fatih Öktem: Yalıtımlı Kontinu Panel Sektörü olarak 2015 yılını yüzde 9’luk bir büyümeyle yaklaşık 37 milyon m2 büyüklüğünde satış rakamı ile kapattık. Satışların yaklaşık yüzde 90’lık bölümü yurtiçi pazarına yapıldı, yüzde 10’luk kısmını ise yurtdışı pazarı oluşturdu.
Geçtiğimiz yıl ülkemizde ve çevre ülkelerde yaşanan olumsuz siyasi koşullara ve döviz kurundaki artışlara rağmen sektörel hedeflerin tuttuğunu gözlemledik. Döviz kurundaki artışın getirdiği negatif etkiye karşılık emtia fiyatlarında yaşanan büyük oranlı düşüşler ürün fiyatlarını dengede tuttu. 2015 yılında yalıtımlı paneller, yeni sanayi tesisleri başta olmak üzere tesis taşınmasına yönelik yapılan yatırımlarda ve lojistik depolama yatırımlarında kullanıldı. Önceki yıllardan devam eden yatırımların ise Marmara Bölgesi dışında Türkiye geneline yayıldığını söyleyebiliriz.
Sektörde 2015 yılında yasal mevzuat ve rekabet ile ilgili de gelişmeler yaşandı. PANELDER’in ürün kalitesinin önemine dikkat çekmesi, TSE belgelerinin alınması için yapılan özendirme faaliyeleri ve farkındalık artırıcı çalışmalar sayesinde piyasaya arz edilen sandviç panellerin kalitesi önemli ölçüde artmaya devam etti. İki yüzü metal kaplı sandviç paneller, aynı zamanda uluslararası bir yönetmelik olan Yapı Malzeme Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre “ürünün yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılamasına imkân veren malzeme” anlamına gelen “CE” işareti ile piyasaya arz edilmeye başladı. Bu da ürünlerin dayanıklılığının, teknik özelliklerinin ve test ile sertifikasyonunun artmasını destekledi.Çatı&Cephe: Bu yıla ilişkin büyüme, üretim, ihracat, ithalat ve yatırım miktarı beklentileriniz nelerdir? Sektördeki firmalar bazında önümüzdeki döneme ilişkin öngörüleriniz nedir?

Fatih Öktem: Önümüzdeki dönem panel ürünlerinde mukavemet artırıcı iyileştirme çalışmaları ve yükselen kalite anlayışı ile sektörün uluslararası sahada rekabet edebilirliğinin artacağını söyleyebiliriz. 2016 yılında mevsimsel etkiler nedeniyle içinde bulunduğumuz aylar durgun geçiyor, ancak yılın bütününde inşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak büyük ve orta ölçekli projelerin sayısında artış bekliyoruz. Bu artışın sadece Marmara Bölgesi’nde değil, Türkiye genelinde yaşanacağını düşünüyoruz. Bu sayede gelen taleplerin yerelde faaliyet gösteren kontinu panel üreticileri tarafından karşılanacağını öngörüyoruz. Çatı ve cephe sektöründe hem yurtiçi, hem de yurtdışı satışları artırarak ihracat hacmini artırmayı hedefliyoruz. Sektördeki tüm firmaların, uluslararası alanda daha çok boy göstereceklerini düşünüyoruz.

Çatı&Cephe: Sektörün ihracat potansiyeli nedir?

Fatih Öktem: 2014 yılında sektör ihracatta yaklaşık 4 milyon m2lik bir satış grafiği elde etmişti. İhracatın büyük bir bölümü Ortadoğu ülkelerine yapılmıştı. Ancak 2014 yılının son çeyreğinden başlayarak 2015 yılına gelindiğinde, ihracat yaptığımız bazı çevre ülkelerdeki siyasi ve ekonomik olumsuzluklar nedeniyle sektörün bu ülkelere yaptıkları ihracat oranında düşüşler kayededildi. Buna rağmen sektör 2015 yılında yaklaşık 3.7 milyon m2lik bir ihracat satış grafiği elde etti.
Sektör ihracattaki kayıpların önüne geçmek için 2015 yılında yakın coğrafyamızda bulunan yeni pazarlara yönelmeye başladı. Afrika Kıtası ise bunların başında yer alan, yatırım potansiyeli yüksek bir pazar. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda sektörün Afrika Kıtası’nda daha çok faaliyette bulunacağını düşünüyoruz. Afrika’nın yanı sıra İran’da da önemli gelişmeler olacağını tahmin ediyoruz. Yine yakın coğrafyamızda bulunan Türki Cumhuriyetler ile de ticaretin artırılması, özellikle Kazakistan ve Özbekistan’ın, sektörün ticari ilişkiler geliştirmesi açısından son derece önemli pazarlar olacağı kanısındayız.

Çatı&Cephe: Sektörde ne tür sorunlar yaşanıyor ve sizin çözüm önerileriniz nedir?

Fatih Öktem: Ülkemizdeki yoğun yapılaşmaya rağmen yönetmeliklerin etkin uygulanmaması ve ticari kaygılarla gerçekleşen niteliksiz ürün temini sonucunda bazı ürünlerde sac kalınlıklarının ve buna bağlı olarak da sacların güvenli yük taşıma kapasitelerinin azaldığını gözlemliyoruz.
Günümüzde ihtiyaçların ve yatırımların büyümesiyle birlikte yüzlerce işyerinin ve binlerce insanın bir arada bulunduğu işyerleri, alışveriş merkezleri ve sanayi yapılarında doğru sac kalınlıklarının uygulanmasının güvenlik açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Panel kalınlıkları yapıların yük taşıma kapasitesini artmasına yardımcı olmakla birlikte doğru kalınlıkta ve doğru malzeme ile uygulanan saclar, yangın güvenliği ile ses ve ısı yalıtımı da sağlamaktadır.
İnsanların toplu olarak bulunduğu büyük yapılarda kullanılan panellerin olası bir yangın anında can ve mal kaybını azaltmak için yangın emniyetini sağlayabilecek seviyede olması son derece önemlidir. Bunun yanı sıra yüksek ses ve ısı yalıtımı da sağlayan panellerin, çevreye zararlı madde içermemesi ve basınç mukavemetinin yüksek olması gerektiği de unutulmamalıdır. Sektörün daha çok ısı, ses ve yangın yalıtımı açısından mukavemeti yüksek ürünleri üretme ve satma eğiliminde olması gerekir.
PANELDER olarak biz, Yalıtımlı Kontinü Panel sektöründe uluslararası standartlara uygun kalitede ürün ve hizmet sunmak üzere paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi misyon edindik. 2016 yılında da bu misyonla kalite çalışmalarına dikkat çekmeye özen göstereceğiz. Sac kalınlıkları, güvenli yük taşıma kapasitesi ve sac kaliteleri ile mekanik özellik artışı, sektörün bu yıl da gündeminde olacaktır.

Çatı&Cephe: Küresel pazarda sektörün durumu nedir? Önde gelen üretici ülkeler hangileridir? Dünya ile kıyasladığınızda sektörü nerede konumlandırıyorsunuz?

Fatih Öktem: Küresel pazara baktığımızda sektörün katma değeri yüksek, mimari ve mühendislik çözümlerine yönelik ürünlere doğru kayan bir eğilimde olduğunu görüyoruz. Avrupa’da lisanslı firmalar sundukları çok fonksiyonlu mimari ürünlerle öne çıkıyorlar.
İnşaat sektörü gibi dinamik bir sektörde yer alan kontinu panel sektörü Türkiye’de yirmiden fazla üretici ile faaliyet gösteriyor. Üretim hacmi, kapasite ve mühendislik bilgisine bakıldığında Türkiye’deki tüm iç pazarın ve çevre ülkelerin taleplerini karşılayabilecek ölçüde olduğunu söyleyebiliriz.

Çatı&Cephe: Sektördeki firmaların Ar-Ge ve inovasyona dönük yatırımlarını yeterli buluyor musunuz?

Fatih Öktem: Sektörde Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyona dönük yatırımlar özellikle bölgesel firmalarda oldukça düşük. Bunun en önemli nedeni, düşük kar marjının Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmada yaşanan zorlukları beraberinde getirmesi. Ancak firmalar uluslararası standartlar, özellikle de uluslararası yangın sertifikaları için Ar-Ge faaliyetlerine önem vermektedir.

 


İlginizi çekebilir...

Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi Şantiyeler Müdürü İbrahim Şahin: "Zamanında İş Teslimi Kadar Önem Verdiğimiz Başlık, İş - Hizmet Kalitesidir"

Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi Şantiyeler Müdürü İbrahim Şahin, şantiyelerde yaşanılan zorlukları, alınan iş güvenliği tedbirlerini, Çuhadaroğlu projele...
19 Kasım 2021

BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Alper Doğruer: "Kalite Algısı Toplum Bilinci Arttığı Oranda Artacaktır, Vatandaşlarımızı Bu Konuda Dikkatli Olmaya Davet Ediyoruz"

Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği BİTÜDER'in 7. Olağan Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Alper Doğruer, üç yıl önce...
19 Kasım 2021

Kasso Yönetici Ortağı M. Sinan Kılıç: "Üretim, Mühendislik ve Değer Mühendisliğinin Harmanlanmış Hali Temellerimizi Oluşturuyor"

Kasso, tasarım mühendisliği ile imalattaki tecrübesini bir araya getirerek, dünyanın birçok ülkesine yaptığı ihracatıyla mimari eserlere katkıda bulun...
19 Kasım 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.