E-Dergi Oku 
KILIÇOGLU

Sandviç Panelde Dünya Markası Çıkarabilme - Öneriler

Sandviç Panelde Dünya Markası Çıkarabilme - Öneriler

28 Mart 2016 | KONUK YAZAR
61. Sayı (Mart-Nisan 2016)

Cihan KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com

Merhaba,

Bu yazımı, sandviç panel firması sahipleri ve üst düzey yöneticileri için yazıyorum. Amacım, Türkiye’den dünya markaları çıkabilmesine yardımcı olmaktır (bu makaleyi, bir önceki sayıda yayınlanmış olan yazım ile birlikte okumanızı öneririm).

İlk önerim, teknolojik gelişmeler ile takip edilmesi kolaylaşmış olan dünyayı bütün olarak görme ve takip edebilme alışkanlığını edinmektir. Bu alışkanlık, dünyada gerçekleşmekte olan ekonomik, politik, siyasi ve hatta sanat ve spor ile ilgili tüm gelişmeleri (sebep-sonuç ilişkilerini anlamaya çalışarak) takip ederek edinilir. Başlangıçta karmaşık gibi görünse de bir müddet sonra dünyadaki olaylar daha kolay anlaşılır ve takip edilebilir hale gelmektedir. Bu arada mutlaka faydalanmamız gereken ve bizlere yakın gelecekte olabileceklerin ipuçlarını veren ekonomik, politik, felsefi bilim adamlarının (bazıları aykırı kişilermiş gibi görünebilirler) kitap ve makaleleri de vardır. Bir örnek olarak Prof. Klaus Schwab’ı vermek istiyorum.

Dünya Ekonomi Forumu Kurucu Başkanı Prof. Klaus Schwab 2016 yılı başında, teknolojik üstünlüğün ekonomik geleceğimizdeki önemini anlattığı  “Dördüncü Sanayi Devrimi” adlı kitabını yayınladı. Ve 21-24 Ocak 2016 tarihinde Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun ana konusu Dördüncü Sanayi Devrimi oldu. Türkiye’yi yöneten siyasiler bu konularla ilgilenemeyecek kadar meşgul(!) olabilirler; fakat bir inşaat malzemesi üreticisi olarak bizim öğrenme ve anlama mecburiyetimiz olduğuna inanmaktayım.

Prof. Schwab kitabında, gelişmiş ülkelerin (emperyalist ülkelerin) gelişmemiş ülkeleri sömürmek için teknolojik üstünlüklerini nasıl kullanabileceklerini (kullanacaklarını) anlatıyor. Türkçesi henüz basılmamış bu kitap bizlere gelecekte nasıl ortamlarda bulunacağımızı, gerekli önlemleri almazsak Türkiye ve Türk firmaları olarak neler yaşayacağımızı oldukça açık bir şekilde özetliyor.

Türk panel firmaları sahiplerinin ve yöneticilerinin, Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’ndan daha önce “Dördüncü Sanayi Devrimi” adlı kitap hakkında bilgi sahibi olacak ve hatta bu kitabı okumuş olacak kadar dünyayı yakından takip etmeleri gerektiğine inanıyorum (Bu arada, dünyadaki gelişmelerin daha rahat algılanmasına katkı verebilen ve takip edilmesinde fayda gördüğüm kişilerin isimlerini ilgilenenlere verebilirim).

Bu bilgilenme çalışmalarının bize sağlayacağı faydalara bir örnek olarak, pazar anlamında hangi ülkeler ile öncelikli olarak ilgilenmemizin doğru olacağı konusuna ışık tutacak olmasını gösterebilirim. “Beklenmeyen gelişmeler” olarak adlandırılan ekonomik ve politik büyük çalkantıların neredeyse matematiksel denebilecek netlikte, sebep-sonuç ilişkileriyle izlenebilir olması ve de bizim izleyebiliyor olmamızın sağlayacağı faydalar çok farklı ve çok önemli bir konu (Bu sayfaya sığmayacak, hakkında kitaplar yazılabilecek boyuttaki bu konuya burada çok kısaca değinmiş olduk).

Ülkemizin ve firmalarımızın, bahsettiğimiz sebep-sonuç ilişkilerini kontrol edebilir hale gelebilmesi temennisiyle sandviç panel firması yöneticilerine önereceğim ikinci konuya geçiyorum.

Türkiye’nin tüm yerleşimlerinde bulunan sanayi sitelerinde bilgili ve tecrübeli, çok değerli ustalar mevcut. Bu ustaların bir kısmı Avrupa’nın değişik ülkelerinde büyük fabrikalarda çalışmış, emekli olduktan sonra vatanına dönmüş, bir kısmı da emekli olup dönmüş ustanın yanında yetişmiş tecrübeli kişiler. Bu bilgili ustalardan davet edilecek üç veya dördüne, firmanın önde gelen iki üç kişisi de katılarak bir çalışma grubu oluşturulabilir. Burada amaç, sandviç panelin üretimi veya kullanımı ile ilgili detay bir konuda çalışma grubunun fikir yürütmesini sağlamak, dolayısıyla bilgili ustaların tecrübelerinden ve yaratıcılıklarından faydalanmaktır. 

Grupta firma adına yer alacak iki üç kişinin (özellikle grup yöneticiliğini yapacak kişi) bilgili ve zeki olması, davet edilmiş ustaların yapacağı yorumları kavrayabilmesi ve fikrin geliştirilmesine katkı verebilmesi, çalışma grubunun sonuç alabilmesi için oldukça önemlidir. Bu tecrübeli insanları firmaya katkı vermek üzere bir araya getirebilmek için ana amacın yanına müzik, edebiyat, firmanın bulunduğu yöreye ait kültürel değerler vs. katılarak cazip ve renkli ortamlar oluşturulabilir. Böyle bir çabanın bölge esnafı ile sıcak ilişkiler kurulmasının yanında, beklenmeyen veya beklenenin çok üzerinde faydalar sağlayacağına inanıyorum. Her bir grubun başarısı ve gelişmesine göre yeni grupların süresi ve konusu belirlenebileceği gibi, aynı anda birkaç çalışma grubu oluşturulması da enteresan olabilir. Bu yazıyı okuyan herkesin sandviç panel ile ilgili tartışılacak yüzlerce konu bulabileceğini zannediyorum.

Tartışılabilecek konulara birkaç örnek verecek olursak (Sandviç panel, aksesuarları ve bağlantı malzemeleri ile çatı ve cephede montajın detaylı bir şekilde anlatılmasından sonra);

SORU 1: Isı farklılıkları veya binada farklı oturmalar sebebiyle oluşabilecek ek yerlerinden veya vida yanlarından oluşabilecek su sızmaları nasıl önlenebilir?

SORU 2: Yalıtım malzemesi kalınlığının az olması veya fazla soğuk olan günlerde çatı panelinin alt yüzünde su yoğunlaşması ve aşağıya damlamalar olabilmektedir. Üretime de zarar verebilecek bu damlamalar nasıl önlenebilir?
Bir sonraki sayıda yıllık yirmi milyon metrekareye ulaşabilmek için önerilerime devam edeceğimi belirtirken, sizlere beni çok sevindiren bir konu hakkında da bilgi vermek istiyorum... Sevdiğim ve saydığım bir büyüğüm “Çatı ve Cephe Panellerinde Çok Amaçlı Faydalı Kanal” adlı tüm dünyada geçerli olacak bir patent aldı. Dünyanın tüm panelcileri bir Türkün onayını alarak bu detayı kullanabilecekler. Beni çok sevindiren bu konuda önümüzdeki sayılarda detaylı bilgi vereceğimi belirterek hepinize başarılar dilerim.  

 


İlginizi çekebilir...

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı çok kısa bir özetle net sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfırlanması hedefini içermektedir....
19 Kasım 2021

Gelecek için Geçmişten Yararlanmak II

CİHAN KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com...
22 Kasım 2019

Gelecek için Geçmişten Yararlanmak

CİHAN KALAY / Mimar cihankalay@gmail.com www.cihankalay.com...
30 Eylül 2019

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.