E-Dergi Oku 
KILIÇOGLU

Knauf Insulation Pazarlama Müdürü Sedat Kılıç: "Türkiye'de Birçok İlki Gerçekleştirdik"

Knauf Insulation Pazarlama Müdürü Sedat Kılıç:

11 Ağustos 2016 | SÖYLEŞİ
63. Sayı (Temmuz-Ağustos 2016)

Pazara girdiği 2014 yılından itibaren sektörde önemli değişimlerin öncüsü olan Knauf Insulation, hem pazar payı hem de yaptığı yatırımlarla Türkiye'deki büyümesini kesintisiz sürdürüyor. Japonya'ya ürettiği özel ürünler başta olmak üzere birçok ülkeye farklı ürünleriyle ihracat yapan firma, sektörde bir ilk olarak, atıkların yüzde yüz geri dönüşümünün sağlandığı farklı bir proses yatırımı da gerçekleştiriyor. Tüm bu gelişmelerle ilgili bilgi aldığımız Knauf Insulation Pazarlama Müdürü Sedat Kılıç, "Türkiye, Knauf Insulation'ın çok önem verdiği bir ülke. Birçok ilki gerçekleştirdik. Zaman içinde farklı yatırımlarımız da olacak" diyor...

ÇATI&CEPHE: Knauf Insulation’ın gündeminde neler var? Türkiye’de faaliyete başladığınızdan bu yana geçen süreci özetleyebilir misiniz? Neler yaptınız, neler planlıyorsunuz?

SEDAT KILIÇ: Knauf Insulation olarak 2014 yılından beri Türkiye’de de faaliyet gösteriyor ve gelişimimizi hem pazar aksiyonları hem de üretim tesisimizdeki teknolojik yatırımlarımızla sürdürüyoruz. İki sene içerisinde önemli bir yol katettik... Eskişehir’deki üretim tesisimiz son dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan birisiydi. Teknolojik altyapısıyla dikkat çeken tesisimizde birçok proses tamamen otomotize olmuş sistemlerle çalışıyor. Kendimize ait bir teknolojiyle üretim gerçekleştiriyoruz.
İhracat yaptığımız ülkeler de gün geçtikçe artıyor. Eskişehir’deki tesisimizden Japonya ve Yeni Zelanda’dan İsrail ve Amerika kıtasına kadar ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Japonya özel bir yer tutuyor. Yaptığımız hat yatırımıyla Japonya’ya özel bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, alması çok zor olan ve Japonya’ya özgü JIS sertifikasına sahibiz. Japonya’ya Earthwool markasıyla ürettiğimiz ürünler özel bir ambalaja sarılıyor. Binalara bu ambalaj içinde uygulanıyor ve söz konusu ürün Japonya pazarında ciddi hacimlerde talep görüyor.
Tesisimizde çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Mesela sektörümüzde bir ilk olarak, atıkların yüzde yüz geri dönüşümünün sağlandığı farklı bir proses yatırımı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca birkaç ay içinde faaliyete geçirmeyi planladığımız yeni hat yatırımları ile farklı uygulamalar için yenilikçi çözümler üretmeyi planlıyoruz. Tüm dünyada faaliyet gösteren bir marka olarak farklı ülkelerde edindiğimiz tecrübelerimizi ülkemizdeki tüketicilerin faydasına sunmaya çalışıyoruz. Bu da Türkiye pazarına ciddi kazanımlar getiriyor. Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdik...
Türkiye’de paletli ürünleri ilk sunan marka olmuştuk. Mineral yün sınıfındaki ürünlerde fenol-formaldehit içermeyen bağlayıcı kullanılması da ilk olarak Knauf Insulation tarafından gerçekleştirilmişti. Ayrıca Türkiye pazarında mineral yünlerin yoğunlukla ya da kiloyla değil de performanslarına, lambda değerlerine göre satışlarının yapılması da bizim öncülüğümüzde pazarda yaratılan önemli değişikliklerden birisi olmuştu. Bu da, sektörü bir basamak daha yukarı çeken önemli bir adımdı. Tüm bunlara ilave olarak, İZODER çatısı altında geçtiğimiz günlerde önemli bir çalışmaya imza atıldı. Avrupa Birliği ülkeleri için U değerleri çalışmasını yapan Ecofys firması Türkiye’nin tüm bölgeleri için optimum U değerlerini araştırdı. Çalışma sonunca görüldü ki Türkiye’de mevcut U değerleri, olması gereken değerlerin ikide veya üçte biri. Yani Türkiye’de yalıtım ürünlerinin iki üç katı daha yüksek kalınlıkta ya da daha düşük lambda değerlerinde kullanılması gerekiyor. Hem ülke ekonomisine hem de bireysel ekonomiye fayda sağlamak, tasarrufu artırmak adına bu konu çok önemli. Bu çalışmayı da sektördeki diğer bazı üreticiler ile birlikte İZODER çatısı altında gerçekleştirdik. Böyle bir konuya katkı vermek bizim için önemliydi. U değerleri Türkiye’de yeterince vurgulanan bir konu değil. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz enerji, cari açığın en önemli kaynaklarından birisi ve ekonomimizin kanayan yarası. Fakat buna rağmen enerji giderlerini azaltacak ısı yalıtımının en önemli unsurlarından U değeri yeterince önemsenmiyor. Çok temel ve basit bir konuyu yıllardır atlıyoruz.

ÇATI&CEPHE: Knauf Insulation olarak bir anlamda pazarı da bu yöne kanalize ettiniz...

SEDAT KILIÇ: Pazara girdiğimizden bu yana pazarda birçok değişiklik yaşandı. Sektörü doğru yöne yönlendirmek adına tüm gayretimizi gösteriyoruz. Bunu yaparken de özellikler Avrupa ülkerinde edindiğimiz geniş tecrübeyi kullanmaya gayret gösteriyoruz. Az önce de ifade ettiğim üzere, çatı yalıtımı uygulamasında yoğunlukla satılan ürünlerden lambda bazlı satışa geçiş, bu konunun en önemli örneklerinden biridir. Diğer üreticiler de bu konuyu önemsediler çünkü doğru olan yaklaşım buydu. Üretici olarak yalıtım sattığımızın farkındayız. Yalıtımın da performans kriteri lambda ve kalınlıktır. Kilogramın ya da yoğunluğun ısı yalıtım uygulamaları içinde yeri yoktur.

ÇATI&CEPHE: Pazar payınız anlamında neler söyleyebilirsiniz?

SEDAT KILIÇ: Türkiye’de çatı, giydirme cephe ve ara bölme pazarlarında farklı farklı pazar paylarımız mevcut. Her pazarı ayrı şekilde değerrlendiriyoruz ve uygulamaya özel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Şu aşamada rakam paylaşma taraftarı değilim fakat tüm bu uygulamalarda çok hızlı bir gelişim gösterdiğimizi belirtebilirim. Fakat kat edecek çok yolumuzun olduğunun da farkındayız.

ÇATI&CEPHE: Cironuzda ihracatın payı nedir?

SEDAT KILIÇ: Ciromuzun yüzde kırk beşe yakınını ihracattan elde ediyoruz. Bu da tabii kapasitemizin neredeyse tamamını kullanmamızı sağlıyor.

ÇATI&CEPHE: Knauf Insulation’ın Türkiye’deki ürünler dışında farklı ürünleri de var mı? Bunları Türkiye pazarına sunmayı düşünüyor musunuz?

SEDAT KILIÇ: Knauf Insulation, yurtdışı pazarlarda birçok uygulamada farklı çözümler sunuyor. O ülkenin uygulama alışkanlıkları, sektörün karakteristik özellikleri gibi kriterler gözönünde
bulundurularak farklı çözümler sunuyoruz. Örneğin ahşap yünü Doğu Avrupa’da bazı ülkelerde ciddi talebi olan bir ürün, Türkiye’de de bazı butik projelerde kullanılıyor. Türkiye pazarını da gözlemliyoruz tabii... Gelecek adına konuşmak zor fakat sektörün izleyeceği yola göre farklı yatırımlarımız her zaman olacaktır. Türkiye, Knauf Insulation’ın çok önem verdiği bir ülke konumunda.

ÇATI&CEPHE: Yangın güvenliği Türkiye’de önem kazanmaya başladı... Sizin bu konudaki yorumlarınız nelerdir?..

SEDAT KILIÇ: Yangın güvenliği çok kritik bir konu. Yangın yalıtımı da hayat kurtaran bir güvenlik çemberi. Knauf Insulation olarak biz de çözümlerimizin yangına karşı güvenli olması konusunda özen gösteriyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz tüm çözümler yangına karşı güvenliği had safhada olan çözümler.
Türkiye’de bu tartışma, üç dört sene öncesine, bizim de sektöre girdiğimiz döneme denk geliyor. Bu süreçte biz de katkı vermeye çalıştık ve hala çalışıyoruz. Özellikle yüksek yapılarda yangına karşı güvenli çözümlerin üretilmesi, Türkiye için bir zorunluluk. Bu anlamda doğru bir uygulama gerçekleşti ve yüksek yapılarda yangına karşı sistemlerin, çözümlerin, dış veya iç duvarların yangına karşı dayanımlı olması üzerine bir standart ortaya konuldu. Bunun sonucunda da pazarda önemi değişimler gerçekleşti. Eksikler tabii ki var; fakat inanıyorum ki yakın gelecekte bu eksikler de giderilecektir. Biz bu konuda katkı vermeye her zaman hazırız. En önemlisiyse bu standart ile birlikte yangın konusuna dikkat çekilmiş ve insanların bilincinin artmış olması. Türkiye’de en büyük sıkıntılardan birisi bilinç eksikliği. Tehditler ve riskler bilinse uygulanacak. Standartların gündeme geliyor olması bu konudaki bilinci de yükseltiyor. Bilinç yükseldikçe talepler de artıyor. Değişim de böyle gerçekleşiyor. İnsanlar yangına karşı güvenli binaları ve sistemleri tercih etmeye başlıyorlar. Pazarda da bunun sonucunda ciddi değişimler oldu. Kısa zaman içerisinde yangına karşı güvenli olan sistemler daha fazla talep görmeye başladı.

ÇATI&CEPHE: Referanslarınız hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?

SEDAT KILIÇ: Kısa sürede Quasar Istanbul’dan Lapis Han’a, İzmir Havalanından Ataşehir Sheraton’a, Ramada ve Hilton otellerinden Prestij Park’a, İncek Loft’tan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’na kadar sayısız projede yer aldık. Yani ya ara bölmelerde, ya çatıda ya da cephede olmak üzere bildiğiniz neredeyse bütün büyük projelerde vardık.

ÇATI&CEPHE: Yalıtım ve Çatı&Cephe sektörleri hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Sektörde rekabet,
teknoloji, yasal düzenlemelerle ilgili neler söylemek istersiniz?

SEDAT KILIÇ: Ülkemizde bu sektörler önemli bir potansiyele sahip. İnşaat sektörünün büyüme rakamları ortada. Diğer taraftan mevcut binalarımızın yüzde 80’ininde yalıtım mevcut değil ya da yeterli değil. Bu noktada en önemli konunun, tüketicinin bilinçlendirilmesi olduğunu düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse, uygulaması çok basit ve kolay olan eğimli çatı yalıtımı, bilinç eksikliğinden dolayı maalesef ülkemizde yeterince önemsenmiyor. 2-3 saatte tamamlanacak bu uygulama ile ısıtma soğutma faturalarından yüzde 25 tasarruf sağlamak mümkün. Üstelik eğimli çatı uygulaması kendi giderini bir sene içerisinde geri ödeyebilir, sonrasındaki tasarruf ise kazanç olarak tüketiciye kalacaktır. Fakat bu konuda bir farkındalık olmadığından sağlanabilecek büyük enerji tasarrufu fırsatı kullanılamıyor. Yalıtım sektörü, hem bireysel ekonomi hem de ülke ekonomisi adına büyük öneme sahip. Daha fazla destek ve iletişimle ülke ekonomisine büyük katkı yapılabilir. Yasal düzenlemelerin uygulanması için doğru kontrol mekanizmasının oluşturulması da diğer bier kritik konu. Ülkemizdeki en önemli eksiklerden biri de bu mekanizmanın işleyişinde sorunlar bulunması. Tabi öncelikle yalıtımın bir gider olarak değil, bir yatırım olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yalıtım uygulamaları esnasında yapılan harcamalar, bu uygulamalar tarafından çok kısa sürelerde geri ödenir ve bu uygulamalar kısa zaman içerisinde yüksek kazanç sağlar. Bu bilincin mümkün olduğunca yaygınlaştırılmasının ana amaç olması gerektiği kanaatindeyim.

ÇATI&CEPHE
: Çatılara sunduğunuz özel çözüm ve ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

SEDAT KILIÇ: Farklı çatı uygulamalarımız için birçok çözümümüz mevcut. Burada, uygulama ve detaya özel yüksek performanslı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Detaylardaki performans ihtiyaçlarını belirleyerek maksimum faydayı sağlayacak ürünleri sunuyoruz. Klasik eğimli çatılar için Earthwool ürün grubu ile farklı çözümler üretirken metal çatılarda ağırlıklı olarak MineralPlus ile çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz tüm çözümlerin yüksek kalite ve sürdürülebilirlik standartlarında maksimum performansı sunması için üretimimizi gerçekleştiriyoruz.

 


İlginizi çekebilir...

Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi Şantiyeler Müdürü İbrahim Şahin: "Zamanında İş Teslimi Kadar Önem Verdiğimiz Başlık, İş - Hizmet Kalitesidir"

Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi Şantiyeler Müdürü İbrahim Şahin, şantiyelerde yaşanılan zorlukları, alınan iş güvenliği tedbirlerini, Çuhadaroğlu projele...
19 Kasım 2021

BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Alper Doğruer: "Kalite Algısı Toplum Bilinci Arttığı Oranda Artacaktır, Vatandaşlarımızı Bu Konuda Dikkatli Olmaya Davet Ediyoruz"

Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği BİTÜDER'in 7. Olağan Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Alper Doğruer, üç yıl önce...
19 Kasım 2021

Kasso Yönetici Ortağı M. Sinan Kılıç: "Üretim, Mühendislik ve Değer Mühendisliğinin Harmanlanmış Hali Temellerimizi Oluşturuyor"

Kasso, tasarım mühendisliği ile imalattaki tecrübesini bir araya getirerek, dünyanın birçok ülkesine yaptığı ihracatıyla mimari eserlere katkıda bulun...
19 Kasım 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.