E-Dergi Oku 

Yeşil Çatılar; Standartlar ve Değerlendirme Sistemleri

Yeşil Çatılar; Standartlar ve Değerlendirme Sistemleri

TEKNİK MAKALE
9. Sayı (Temmuz Ağustos 2007)

Dünyanın birçok yerinde, yüksek performanslı binalar ve yeşil tasarım uygulamalarında sürdürülebilir teknolojilerin önemi giderek artmaktadır.
Bu da inşaat endüstrisindeki standartları büyük ölçüde etkilemektedir. Amerika ve Avrupa ülkelerinde, yeşil çatılar hem özel sektör hem de devlet tarafından talep görür ve teşvik edilir. Konu, mimarlardan çevresel yöneticilere, mühendislerden peyzaj mimarlarına kadar çok disiplinli profesyonellik gerektirir. Bu disiplinler tasarıma bakış açısını farklı bir biçimde tanımlarlar ve bütünleşik, holistik bir yaklaşımla yeryüzündeki çevresel etkileri incelerler.

Yeşil Binalar, Yeşil Çatılar

Binayı yeşil yapan nedir?.. Yeşil bir bina, kullanım ömrü boyunca sağlığa, çevre kaynaklarının korunma performansına öncelik verir. Bu yeni öncelikler (ekonomi, kullanışlılık, uzun ömürlülük gibi) klasik bina tasarımı kaygılarını tamamlar. Yeşil tasarım bir takım yeni çevresel, kaynak ve kullanıcı sağlığı kaygılarını taşır:

-İnsanın, sağlığına zarar veren maddelerle temasının azaltılması.

- Yenilenemeyen enerji ve az bulunan maddelerin korunması.

- Sürdürülebilir olarak sağlanan yenilenebilir enerji ve maddelerin kullanımı.

- Yerel olarak hava, su, toprak, bitki örtüsü ve canlı türlerini koruyarak onarmak.

- Yayaların, bisikletlerin, toplu taşımacılığın ve fosil yakıtlı araçlara karşı alternatiflerin desteklenmesi.

Yeşil binaların çoğu yüksek kaliteli binalardır. Daha uzun ömürlü olurlar. İşletme ve bakım masrafları daha azdır. Standart kullanımın ötesinde kullanıcı memnuniyeti yaratırlar. Daha iyi performans gayreti, tüm tasarım sürecinde yakın ekip çalışması, yeni yaklaşımlara açıklık ve tüm bunların nasıl uygulandığı bilgisi taşırlar.

Yeşil çatılar, yeşil binalar tasarlamak ve yapmak için büyük fırsattır. Gezegenimizin sağlığı için sağlıklı kentler, sağlıklı kentler için de sağlıklı binalar yapmak kaçınılmazdır. Bunun için en iyi çözümlerden biri yeşil çatılardır. Yeşil çatılar, binaların üzerini bahçeye veya küçük bir parka dönüştürerek kent içinde yeşil alanları artırırlar.

Yeşil çatılar, kentsel alanlar içinde yer alan geçirimsiz yüzeylerin etkisini azaltmaya yardım edebilirler. Geçirimsiz yüzeyler, yollar, yaya yolları, çatı üstleri, özellikle park alanlarını içerirler. Asfalt, beton ve taş gibi nüfuz edilemez malzemelerden oluşurlar. Bu malzemeler toprağa yağmur suyunun ulaşmasını önlerler. Ayrıca gün boyu ısınarak geceleri de kent ısı adası etkisi yaratırlar. Bu açıdan bakıldığında bitkilendirilmiş çatı üstleri, kent çevresine olumlu yararlar sağlar. Yağmur suyu çıkışlarını kontrol eder ve azaltırlar. Yeşil çatılar hem hava hem de su için filtre görevi yapar. Isıtma ve soğutma için enerji tüketiminin azaltılmasında önemi rol oynayabilirler ve kent ısı adaları etkisini azaltabilirler. (Tablo 1)

Yeşil çatılar veya yaşayan çatılar, bitkilendirilmiş çatı örtüleridir. Asfalt, shingle veya kiremit çatı örtüsü yerine, su yalıtımı, bitki köklerinin korunduğu tabaka, drenaj sistemleri ve normalin altındaki ağırlıktaki çevrede yetişen bitkilerden ve mikroorganizmalardan oluşan yeşil çatı örtüsü kullanılır.

Yeşil çatılar yaygın olarak Almanya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kanada’da ve giderek artan bir şekilde Amerika’da uygulanmaktadır. Resim 1’de Kanada’nın en büyük yeşil çatısı görülmektedir. Yeryüzü kaynaklarının azalması, enerji kaynaklarının pahalılığı, eskiden kalma yağmur suyu tahliyesinden boğulan kanalizasyon sistemleri gibi sorunlar, Avrupa’da yeşil çatı endüstrisini başarılı hale getirmiştir. Kuzey Amerika’da popülaritesi gittikçe artmaktadır. Sadece Almanya’da yüzlerce çatı bahçesi vardır. "Almanya’da 2001 yılı sonunda 13,5 milyon metrekare çatı bahçesi yapılmıştır" (Dawson, 2002, National Geographic News). Asya’da, Japonya yeşil çatı teknolojisinin merkezi olmuştur. Tokyo başkenti, 950 m2’den daha büyük projelerde, çatı alanlarının en az % 20’sinin zorunlu olarak yeşil çatı haline getirildiği ilk şehirdir. Resim 2’de Japonya’da Fukuoka şehrinde park alanı olarak ayrılan bölgeye inşa edilen ofis binasının yeşil çatısı görülmektedir.

Yeşil Çatı Standartları ve Değerlendirme Sistemleri

Yeşil bina standartları ve değerlendirme sistemlerinin amacı, yeşil bina uygulamalarının çevresel anlamını cesaretlendirmektir. Binanın gelişimi ve organizasyonu için çevresel bilinçli görünümlerin projelendirilmesinde kamu ilişkileri de göz önünde bulundurulur. Yeşil çatı standartları, birçok Avrupalı yetkili tarafından onaylanan yeşil çatı performans gerekliliklerine sahiptir.

Yeşil çatının ayrı ayrı bileşenleri için tasarım olanaklarının, geniş bir dizi içinde seçilebilir veya yaratılabilir olması, bileşen düzeyinde standartlara uygun bir yaklaşımdır. Bu konudaki istisnalar, bina yönetmeliklerindeki toplam ölü yükler (ıslak ve kuru), hareketli yükler, yangın güvenliği, membran incelemesiyle ilgili önlemlerin netleşmesidir. Yangın güvenliğine bağlı olarak yeşil çatılarda kullanılan bitki tipleri hala tartışılan konulardır. Örneğin uzun otlar yangın tehlikesini artırırken, kaktüs gibi dolgun yapraklı bitkiler yangına dirençlidir.

Bu standartlar ve değerlendirme sistemlerinden belli başlı olanlar şunlardır:

ASTM Standartları

ASTM (American Society for Testing and Materials) dünyada bağımsız olarak en büyük standart geliştirme organizasyonlarından biridir. Yeşil Çatı çalışma grubu, sürdürülebilir yeşil çatıları değerlendiren, araştırma raporunu yaratan ASTM tarafından Kuzey Amerika’da 2001 yılında kurulmuştur. ASTM (Standartları Geliştirme Organizasyonu) standartları formüle eden komite olarak dikkat çeker. Yeşil çatı bileşenlerinin performansına ve strüktürel yüklerin belirlenmesine bağlı bazı standartlar 2005 yılında yayınlamıştır. ASTM standartları için Alman FLL modelinin esas alındığı düşünülmektedir.

Bu standartlar şartnamelere uygunluğu belirtir, güvenlik ve kalite için kabul edilen şartlar uygulanır. Yakın bir geçmişe kadar Amerikan yeşil çatı standartları bulunmamaktaydı. Amerikan standartlarının yokluğunda, yeşil çatı malzeme ve sistemleri için inşaat endüstrisi ve tasarımında Alman FFL standartlarına başvurulmuştur.

Yeşil Çatı ile ilgili ASTM standartları

ASTM E2397-05: Yeşil çatı sistemlerini etkileyen ölü ve hareketli yüklerin belirlenmesi için uygulama standardı.

ASTM E2396-05: Yeşil çatı sistemleri için drenaj ortamının su geçirgenliğinin test edilmesi.

ASTM E-2398-05: Yeşil çatı sistemlerinde drenaj ve katman gereklilikleri için standart test yöntemleri.

ASTM E2400:ÊSeçimler için standart rehber, izolasyon ve yeşil çatı sistemlerinde kullanılan bitkilerin bakımı.

BOCA Yönetmelikleri, International Code Council (ICC)

BOCA (Building Officials and Code Administrators International) ya da bilinen diğer adıyla International Code Council (Uluslararası Yönetmelik Konseyi), inşaat endüstrisinin bütün durumları için minimum performans gerekliliklerini onaylayan yönetmelikleri yayınlar. Amerika’da bir çok yerel otorite tarafından rehber olarak kullanılır. Çatı bahçeleri için olan standartlarda bir kısıtlama vardır: Yönetmeliklerin kullanılmasında kesin olarak tayin edilmiş test yöntemi yoktur. Yayaların erişimi için ve bakım yapılabilmesi için yaya trafiğinden kaynaklanan gerekli hareketli yükleri içerir. ICC parapet yükseklikleri ve küpeşte gereklilikleri için de standartlar sağlar.

FFL Yönergesi

FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau / Peyzaj Gelişimi ve Peyzaj İnşaatı Araştırma Kurumu) Almanya’da Yeşil Çatı Yönergesi’nin yayınlanması ve gelişiminden sorumludur. Bugün en geniş kapsamlı çatı yönergesi sadece FLL tarafından ortaya konulmuştur. İngiliz versiyonu "Yeşil Çatıların, Planlama, Uygulama ve Bakımı İçin Rehber" adıyla 2002’de yayınlanmıştır.

FFL yönergesi sadece Alman çatı uygulamalarında bir bestseller kitap değildir. Hollanda, Macaristan, Danimarka, Japonya ve Amerika gibi ülkeler tarafından uluslararası standartlara sahip yerleşimlerde de gösterilen büyük ilgi bu durumun kanıtıdır. Yönergenin anahtar kriterleri; Alman yönergelerinin transferinin imkanlarının tartışılmasına açık olması ve farklı bölge ve iklim şartlarında uygulanabilirliğidir.

FFL, 25 yıldır yeşil çatı teknolojisi için standartlar üzerinde çalışmaktadır. Yönetmelik tüm yeşil çatı problemleri için çözüm üretmemesine rağmen yeşil çatıların yüksek kalitesi ve güvenli inşaatı için asıl araçtır. Ortak görüş noktası, bu Alman yönergesinin Amerikan standartlarının önünü kesmediği ya da onun yerine geçmediğidir. Fakat FFL yönergesi, inşa edilen milyonlarca metrekare yeşil çatı deneyimine dayandığı için çok iyi bir kaynaktır. Doküman, yeşil çatıların tasarım, inşaat ve bakımını kapsar. Yağmursuyu kararları, ortamdaki bitkilendirme gerekliliği, drenaj ve katman gereklilikleri ile ilgili detayları içerir. (Tablo 2) Yeşil çatı elemanlarının bazılarının test sonuçlarını da verir.

FFL değerlendirme sistemi, 1998’de özel olarak imar planlamasında, inşaat ruhsatı verilmesinde ve iskan alınmasında yeşil çatıların değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Yeşil çatı alanının, her bir metrekaresinin bitki köklenme derinliğinin her bir santimetresi için "on" taban puanı olarak saptanmıştır. 10 cm2’lik bir tasarım binaya, yeşil çatının her bir metrekaresi için 100 puan (10 puan x 10 cm) kazandırmaktadır. Bu puanlar için, çatı konstrüksiyonu, aşağıdaki kategorilerde belli asgari kriterleri karşılamalıdır.

- Bitki yataklarının su tutma kapasitesi,

-Drenaj tabakasındaki su tutma kapasitesi,

-Seyrek yeşil çatılardaki bitki çeşitliliği,

- Bitkilerin biyokütlesi veya yoğun yeşil çatılar için hacmi.

Karlsruhe Performans Değerlendirme Sistemi

Yeşil çatılar için performans değerlendirmesinin bir başka örneği de "Karlsruhe Performans Değerlendirme Sistemi"dir. Yeşil çatıları beş doğal fonksiyona göre değerlendirir. Bu fonksiyonların ve kategorilerin her biri öneminin ağırlığına göre değerlendirilir. Bu beş fonksiyon değerlendirme içinde ağırlıklarıyla birlikte aşağıdaki gibidir:

- Toprağın tipi ve derinliği (Toprak) Ğ %15

- Buharlaşma yoluyla iklime etkisi (İklim) Ğ %15

- Bitkilerin tipi ve çeşitliliği (Flora) Ğ %30

- Zoolojik çeşitliliğe etkisi (Fauna) Ğ %30

- Ortalama senelik yağmur suyu tutması (Su Dengesi) Ğ %10

LEED Değerlendirme Sistemleri

(Leadership in Energy and Environmental Design / Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik). Bina sakinleri, devlet kurumları, mimarlar, mühendisler ve bina üretiminde yer alan diğer grupların katılımıyla 1993’de ABD’de "Yeşil Bina Konseyi" oluşturuldu. Amaç, bina endüstrisinde sürdürülebilirliğe doğru bir değişimi teşvik etmekti. İlk adımlardan biri, yeşil bina değerlendirme sistemi geliştirmek oldu. Sürekli geliştirilen sistem 2000 yılı ilkbaharında kamuya tanıtıldı. Sistem, sürekli yaşayan bir doküman olarak üç senede bir yenilenmektedir.

Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi’nin oluşturduğu değerlendirme sistemi bir dizi ön koşullara ve kredilere dayanır. Bronz değerlendirme alabilmek için önkoşulların tamamı ve kredilerin % 40’ı, gümüş için % 51-60, altın için % 61-80 ve platin için % 81’den fazlasının tamamlanması gerekir. Kredilerin çoğu performansa dayanır; bu da demektir ki belli tasarım stratejileri ve teknolojileri yerine belirlenmiş bir standarda göre gelişim aşamaları ölçülmektedir.

LEED’in özet olarak "yeşil tasarımı", tasarım ve konstrüksiyonda, binanın çevresine veya kullanıcılarına olan olumsuz etkilerini önemli olarak azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Değerlendirme konuları beş geniş alanda ele alınır. (Tablo 3)

Yeşil Çatılar ve Leed Sertifikasyon Puanlamaları

Leed yeşil çatı sertifikasyonlarında, proje takımı, aktif katılım ve eğitimle bu dinamik çatı sistemini kapsayan inşa edilebilirlik kaygılarını azaltabilir ve bir çok endüstri ekspertizi, tasarımda konstrüksiyona yaklaşımda işbirliğinden kaynaklanan etkileşimli sinerjiyi tek tek seçip almak için cesaretlendirilirler. LEED üyesi proje mühendisi Michael K. Murphy’e, LEED sertifikasyon çalışmalarında bir tasarımda en önemli eleman hangisidir diye sorulduğunda, "işbirliği" yanıtı alınır. Bina sistemlerinin tasarımında yer alan işbirliği, proje takımının bütün üyeleri (Proje sahipleri, tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler) ile sağlanır.

Bazı sürdürülebilir bina sistemlerinin diğerlerine göre doğasında var olan karmaşıklıkları daha çoktur ve bu duruma uygun olarak yeşil çatı tasarımı değerlendirmeleri örnek olarak verilebilir. Proje takımı tasarım yöntemi sırasında aşağıdaki konuları göz önüne almalıdır:

1. Giriş/ulaşım: İnşaat ekibinin veya bakım personelinin çatı girişi için farklı yollara ihtiyaçlarının olduğunun göz önünde bulundurulması.

2. Şartname: İki sızdırma testi gereklidir. Birincisi su yalıtımı tabakasının donanımını takip etmek içindir. İkincisi yeşil çatının tamamlanmış durumunu anlamak içindir.

3. Türü: Yeşil çatının yoğun ya da seyrek olmasına karar verilmesi. Yeşil çatı türünün seçimi, inşaat takvimi, pazar imkanları, mevsimsel kısıtlamalar (bitkilerin yetişmesi için gereken uzun süre), ticari karlılık ve birlikte kullanılacak malzemenin uygunluğundan (su yalıtım malzemesi, bitki yatağı vb.) etkilenir.

4. Sulama: Sulama ve drenaj sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak. Sulama, tasarlanan bir servis çatısından veya sokak düzeyindeki bahçeden yapılabilir.

5. Uyum Sağlama: Yerel bölge gerekliliklerini ve yönetmeliklerini dahil etmek.

6.Teşvik: LEED sertifikasyonu kazanmak/elde etmek. LEED sertifikasyonu, pozitif halkla ilişkiler, yerel yönetim teşvikleri ve finansal kolaylıklar için gereklidir.

Yeşil çatılar tasarıma bağlı olarak, LEED bina değerlendirmesi içinde yedi kredi veya daha fazlasını sağlayabilir. Sertifikasyon için gerekli minimum kredi sayısı potansiyel kredi olan 69 kredinin 26’sıdır. Yeşil çatılar bina sahiplerine, farklı kategorilerdeki LEED sertifikasyonlarının üstesinden gelmelerine yardım edebilirler. Herhangi bir yeşil çatı, binanın değerlendirmede puanının artmasını sağlar. (Resim 4, 5)

Yeşil Çatı ile ilgili LEED Değerlendirme Konuları

Sürdürülebilir Konum

Kredi 5.1: Konumdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak. 1 puan

Amaç: Var olan doğal alanları korumak ve zarar görmüş alanlarda habitat ve biyolojik çeşitliliğin korunması.

Kredi 6.1-6.2: Yağmur suyu toplama yönetimi: 2 puan

Amaç: Yağmur suyu çıkışlarını en aza indirerek doğal su kaynaklarının kısıtlanmasına engel olmak. İnfiltrasyonu artırmak ve kirliliği azaltmak.

Kredi 7.1-7.2: Peyzaj ve bina tasarımı ile ısı adası etkisini azaltma: 2 puan

Su Verimliliği

Kredi 1.1-1.2: Su verimli peyzaj için gerekli su kullanımını azaltması: 2 puan

Amaç: Su kullanımını azaltmak veya ortadan kaldırmak veya doğal su kaynaklarını peyzaj sulaması için proje konumunun yakınında tutmak.

Enerji ve Atmosfer

Kredi 1: Enerji Performansını optimize etmek: 3 Puan

Kredi 4: Ozonun Tüketimi. 1 Puan

Amaç: Küresel ısınmaya direkt katkı en aza indirilirken Montreal Protokolü’ne uymak ve ozon tüketimini azaltmak

Sonuç Olarak

Binalar enerji ve kaynak kullanımı ve atıklarıyla doğal çevreyi etkiler ve yeşil alanların azalmasına yol açarlar. Yeşil çatılar sayesinde binalar bir çok yönden ekosistemlere olumlu katkıda bulunurlar ve bozulmuş peyzajların iyileştirilmesine yardım edebilirler.

Yeşil çatıların planlama, uygulama ve bakımı için FFL yönergesi yıllardır Almanya’da sürekli geliştirilerek uygulanmaktadır ve bir çok ülkede yeşil çatı teknolojisinin başvuru kaynağıdır. FFL standartlarının geliştirilmeye açık olması dışında farklı bölge ve iklim şartlarında uygulanabilirliği ülkemizde de kullanım olanaklarını artırabilir.

Yeşil bina değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar, diğer ülkelerde yaygın hale gelmiş, bir takım protokoller düzenlenmiştir. (BRE, BREEAM, GBTool, LEED...) Amerika’da ve Avrupa’da pek çok ülkede uygulanan bu protokollerde, yeşil çatılar sertifikasyonda puanlamayı yükseltmeleri ve bulundukları çevreye yeniden yeşili ve doğayı kazandırmaları açısından önemlidirler. Binanın çevresel performansını artırırlar. Bugün için bu konulara ve çalışmalara uzak olan ülkemizde bu tür araştırmalara geçildiğinde benzer uygulamalar yapılabilir. LEED, yeşil çatı sertifikasyonu için değerlendirme programı olarak en yetkin programlardan birisidir ve kullanıcıların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir.

Özetle, yeşil çatılar ülkemizde de yapılaşmadan kaynaklanan ve giderek artan çevre sorunları karşısında önemli bir fırsattır. Tıpkı Japonya’da olduğu gibi imar yasalarına, belirli alanların üzerindeki çatılarda, yeşil çatı uygulama zorunluluğu getirmek bu konuda önemli bir adım olabilir. Mevcut teras çatılar da yoğun olmayan yeşil çatıya dönüştürülebilir. Bununla birlikte, ülkemizde yeşil çatı teknoloji araştırmaları geliştirilmeli, devlet organları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri yeni inşaatlarda yeşil çatı uygulamalarını teşvik etmeli, krediler sağlanabilmeli ve bina tasarımı için düzenlenen standartlar yeşil çatı teknolojilerini de içermelidir.

Kaynaklar:

- www.arch.hku.hk/BEER/sustain.htm

-HYPERLINK "http://www.greenroof.se/index.htm" www.greenroof.se/index.htm , Katrin Scholz-Barth

- 3.S. Edgar David, "How does your rooftop grow?", Temple University Ambler, The Philadelphia Inquirer, March 8, 2002, Features Magazine, Edition: City ĞD, Page E01,

- Mc Lennan F.Jason, Rumsey Peter, What makes a Green Roof, 2003, HYPERLINK "http://www.edcmag.com" www.edcmag.com.

- City of Portland Ecoroof Program: Ecoroof Questions and Answers, HYPERLINK "http://www.cleanriverspdx" www.cleanriverspdx. org/pdf/eco_questions.pdf, June 18, 2003.

- http://www.f-l-l.de/

- Report on the Environmental Benefits and Costs of Green Roof Technology for the City of Toronto, Ryerson University

- LefŽvre, P., Architectures Durables, Edisud / SystŽmes Solaires, Paris, 2002

-Kibert C., Sendzimir J., Guy Bradly G.,Construction Ecology, Spon Press, London, 2002.

- Mendler,S., Odell, W., The HOK Guidebook To Sustainable Design

- Edwards, B., Suistainable Architecture European Directives and Building Design, 1999

-Murphy Michael K, Green roofs use the most efficient means of insulation: Nature, HYPERLINK "http://www.greenroofs.com" www.greenroofs.com

- Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Guideline for the Planning,Execution and Upkeep of Green Roof Sites, Release 2002

- Wark By Christopher G. ,Wark Wendy W., Green Roof Specifications and Standards Establishing an emerging technology,

- www.stormwater.ucf.edu

- Green Building Rating System For New Construction & Major Renovations (LEED-NC) Version 2.1

- Karaosman K. Selda, "Yeşil Çatılar ve Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemleri", 3. Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul, 2006, Yayımlanmış Bildiri.

Yrd. Doç. Dr. Selda Kabuloğlu Karaosman

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Bölümü Çevre Çözümlemesi ve Denetimi Bilim Dalı

Tablo1

Yeşil Çatıların Ekolojik Yönden Değerlendirilmesi:

- Doğal çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması

-Kent ısı adalarının etkilerinin azaltılması

- Binanın enerji performansını artırması

- Soğutan rüzgarın etkisini azaltması

- Havadan savrulan partiküllerin filtre edilmesi

-Karbondioksit ve oksijenin karşılıklı değişimini sağlaması

- Gürültü etkisi azaltması

- Yağmur suyuna etkisi

- Elektromanyetik radyasyonu azaltıcı etkisi

- Çatı membranının kullanım ömrünü artırması

- Rekreasyon ve sağlık açısından önemiSandviç Paneller

Tablo 2

FFL Dokümanının bölümleri aşağıdaki başlıklar halinde özetlenebilir:

1. Bölüm: Diğer standartlarla birlikte uygulanabilirliği ve onlarla olan ilişkisini kapsar.

2. Bölüm: Yeşil çatının türünü tanımlar.

3. Bölüm: Yeşil çatıların yararları hakkındaki genel bilgilerin sağlanmasıdır.

4. Bölüm: Yeşil çatı tasarımında, yeşil çatının konstrüksiyonu ve binanın özelliklerinin tartılmasıdır.

5. Bölüm: Yeşil çatının teknik konstrüksiyon gerekliliklerinin sağlanmasıdır. (Bitki köklerinin içine işlemesinden, mekanik zarardan, korozyondan ve emisyonlardan korunmayı sağlayan detaylar...)

6. Bölüm: Yaşam ortamına uygun bitkiler, drenaj yönü, koruyucu tabaka, köklerin işlediği tabaka gibi bitkilendirme alanların farklı bileşenlerinin tanıtılması.

7. 8. ve 9. Bölümler: Yapımda kullanılan malzemeler ve uygulama detay bilgilerini verir.

10. ve 11. Bölüm: Yetiştirilecek bitkilere ait detay bilgilerini kapsar.

12. Bölüm: Yönetmeliklerde belirlenen bileşenlerin uygunluğundan emin olmak için yapılması gereken testlerin detaylarını kapsar.

13. Bölüm: Strüktürel yüklere karar verilmesi için kullanılabilecek malzeme ağırlıklarına ilişkin referans verilerini kapsar.

Tablo 3

LEED Değerlendirme Konuları

- Sürdürülebilir konum planlama.

-Suyun kalitesinin korunması ve kullanım verimliliği.

-Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı.

-Malzemelerin ve kaynakların korunması.

-İç mekan çevre kalitesinin optimizasyonu.

 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Sürdürülebilir Binalar için Kaçırılan Önemli Bir Fırsat; 'Termal Enerji Depolama'

Bu makalede, bina cephelerinin yeniden düzenlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) binalara entegrasyonu ve termal enerji depolamanın (TED)...
4 Nisan 2024

Bina Cephelerinde Hava Sızdırmazlığı ve Isı Kaçakları Belirleme Testleri

Bina cepheleri dayanıklılık, konfor ve enerji verimliliği bağlamında en önemli yapı bileşenlerdendir. Bina cepheleri aşağıdaki ve benzeri fonksiyonlar...
23 Haziran 2023

Tavan Arasındaki (Attics) Çatı Pencerelerinden Karşılıklı Havalandırmanın Tahmini(*)

EN 16798-7:2017, 60°'nin altında bir eğime sahip çatılardaki pencerelerin, yönelimleri ne olursa olsun rüzgâr üstüne (tarafına) dâhil edilmediğ...
24 Nisan 2023

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.